صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری خرید اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری ، رحیم سرور مجید روستا ، دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

کتاب اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری  

مولف رحیم سرور مجید روستا

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

کتاب تئوری شکل شهر

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب تئوری شکل شهر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری شکل شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب از شار تا شهر

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب از شار تا شهر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از شار تا شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب افغانستان تبیین الگوی مطلوب نظام شهری

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب افغانستان تبیین الگوی مطلوب نظام شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب افغانستان تبیین الگوی مطلوب نظام شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,800تومان

 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

کتاب سیمای شهر

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب سیمای شهر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیمای شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب توانمندسازی روستایی(اصول بنیادین, رهیافت ها, نظریه ها و تجارب)

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب توانمندسازی روستایی(اصول بنیادین, رهیافت ها, نظریه ها و تجارب)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب توانمندسازی روستایی(اصول بنیادین, رهیافت ها, نظریه ها و تجارب) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب چک لیست ساختمان

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب چک لیست ساختمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب چک لیست ساختمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب ارتباط از راه دور و شهر

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب ارتباط از راه دور و شهر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباط از راه دور و شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب فرایند طراحی شهری

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب فرایند طراحی شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فرایند طراحی شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب حقوق شهری و شهرسازی

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب حقوق شهری و شهرسازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق شهری و شهرسازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

کتاب راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

کتاب شناخت فضای شهری

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب شناخت فضای شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شناخت فضای شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب ابعاد شهر پایدار

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

کتاب ابعاد شهر پایدار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ابعاد شهر پایدار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان


اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

برچسب های مرتبط با این کتاب: اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری, رحیم سرور مجید روستا, دانشگاه آزاد شهرری یادگار امام, کتاب اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری, کتاب اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری