صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی) خرید ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی) ، امیر حسین مزینی ، سمت

  • خرید ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی) ، امیر حسین مزینی   ، سمت

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب اقتصاد آموزش و پرورش

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد آموزش و پرورش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد آموزش و پرورش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

اقتصادخرد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

اقتصادخرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب اقتصاد کشاورزی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,300تومان

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

کتاب اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب دانش مسائل روز

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب دانش مسائل روز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دانش مسائل روز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب اقتصاد کلان

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد کلان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد کلان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب مبانی توسعه اقتصادی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب مبانی توسعه اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی توسعه اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

کتاب اقتصاد مدیریت

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب نظریه اقتصاد خرد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب نظریه اقتصاد خرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نظریه اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,800تومان

کتاب مبانی علم اقتصاد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب مبانی علم اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی علم اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب اقتصاد خرد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد خرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب اقتصاد کلان

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد کلان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد کلان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,500تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد مهندسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد مهندسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی طرح های صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

کتاب اقتصاد کلان

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد کلان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد کلان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

کتاب اقتصاد مدیریت

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب تئوری اقتصاد کلان (2)

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب تئوری اقتصاد کلان (2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری اقتصاد کلان (2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب کلیات علم اقتصاد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب کلیات علم اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کلیات علم اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

کتاب کلیات ارز و صرافی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب کلیات ارز و صرافی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کلیات ارز و صرافی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان

کتاب طلایی کلیات علم اقتصاد پیام نور

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب طلایی کلیات علم اقتصاد پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طلایی کلیات علم اقتصاد پیام نور بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب الف مثل اقتصاد

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب الف مثل اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الف مثل اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب اقتصاد تروریسم

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد تروریسم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد تروریسم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب اقتصاد مهندسی 2 و مدیریت مالی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب اقتصاد مهندسی 2 و مدیریت مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد مهندسی 2 و مدیریت مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب دید اقتصادی

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

کتاب دید اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دید اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان


ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

برچسب های مرتبط با این کتاب: ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی), امیر حسین مزینی, سمت, کتاب ایده پرداز