صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

استقرار مدیریت استراتژیک


خرید استقرار مدیریت استراتژیک ، اچ ایگورانسف عبدالله زندیه ، سمت

  • خرید استقرار مدیریت استراتژیک ، اچ ایگورانسف عبدالله زندیه   ، سمت

استقرار مدیریت استراتژیک

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب استقرار مدیریت استراتژیک 

مولف اچ ایگور انسف 

مترجم  عبدالله زندیه 

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب نقشه استراتژی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب نقشه استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نقشه استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


76,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب استراتژی محتوا برای وب

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی محتوا برای وب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی محتوا برای وب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب استراتژی ترکیب رسانه ها در بازاریابی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی ترکیب رسانه ها در بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی ترکیب رسانه ها در بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب اجرای استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب اجرای استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اجرای استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,500تومان

کتاب مدیریت فروشگاه و خرده فروشی ها با رویکرد استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت فروشگاه و خرده فروشی ها با رویکرد استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت فروشگاه و خرده فروشی ها با رویکرد استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت تحول

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت تحول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت تحول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب مدیریت دولتی نوین

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت دولتی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت دولتی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


86,000تومان

کتاب هنر اوج گیری

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب هنر اوج گیری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر اوج گیری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

کتاب جاری سازی استراتژی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب جاری سازی استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاری سازی استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


72,000تومان

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی اقیانوس آبی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,000تومان

کتاب مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,500تومان

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


109,000تومان

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب تفکر استراتژِک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب تفکر استراتژِک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر استراتژِک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


97,500تومان

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


64,500تومان

کتاب اقتصاد تروریسم

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب اقتصاد تروریسم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد تروریسم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب استراتژی های بازرگانی بین المللی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی های بازرگانی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های بازرگانی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


90,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب بانکداری الکترونیکی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب بانکداری الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بانکداری الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب اجرای اثر بخش استراتژی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب اجرای اثر بخش استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اجرای اثر بخش استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


47,000تومان

کتاب جاری سازی استراتژی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب جاری سازی استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاری سازی استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


72,000تومان

کتاب ذهن استراتژیست

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب ذهن استراتژیست

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ذهن استراتژیست بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

کتاب بازی برد

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب بازی برد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازی برد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

کتاب استراتژی خوب استراتژی بد

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی خوب استراتژی بد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی خوب استراتژی بد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


63,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,000تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی

استقرار مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


139,000تومان


استقرار مدیریت استراتژیک

برچسب های مرتبط با این کتاب: استقرار مدیریت استراتژیک, اچ ایگورانسف, عبدالله زندیه, سمت, کتاب ایده پرداز, کتاب استقرار مدیریت استراتژیک