صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

اصول سرپرستی سازمان خرید اصول سرپرستی سازمان ، معصومه پیریایی فاطمه اخلاقی ، مولف

اصول سرپرستی سازمان

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب اصول سرپرستی سازمان

مولف معصومه پیریایی فاطمه اخلاقی

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سازمانهای پیچیده و دیدگاه استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب رفتار سازمانی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب رفتار سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رفتار سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی سازمان و مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب مبانی و اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مبانی و اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی و اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,500تومان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب نظریه سازمان مدرن, نمادین تفسیری و پست مدرن

اصول سرپرستی سازمان

کتاب نظریه سازمان مدرن, نمادین تفسیری و پست مدرن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نظریه سازمان مدرن, نمادین تفسیری و پست مدرن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق

اصول سرپرستی سازمان

کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیلی از استراتژی های سازمان های موفق و ناموفق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,500تومان

کتاب تئوری و طراحی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

کتاب تئوری و طراحی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری و طراحی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول مدیریت و سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب اصول سرپرستی

اصول سرپرستی سازمان

کتاب اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان


اصول سرپرستی سازمان

برچسب های مرتبط با این کتاب: اصول سرپرستی سازمان, معصومه پیریایی فاطمه اخلاقی, میرماه, کتاب ایده پرداز, کتاب اصول سرپرستی سازمان