صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی خرید اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی ، رابرت رابرگز اسکات رابرتس/ عباسعلی گائینی ولی الله دبیدی روشن ، سمت

کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی  

مولف رابرت رابرگز اسکات رابرتس  

مترجم  عباسعلی گائینی  ولی الله دبیدی روشن


شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی کودکان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزشی کودکان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی کودکان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

کتاب فیزیولوژی انسان برای دانشجویان علوم ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی انسان برای دانشجویان علوم ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی انسان برای دانشجویان علوم ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,800تومان

کتاب آموزش مهارت های والیبال

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب آموزش مهارت های والیبال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آموزش مهارت های والیبال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی پایه

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزشی پایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی پایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب استعداد یابی در ورزش

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب استعداد یابی در ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استعداد یابی در ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 1

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


79,900تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 2

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


79,900تومان

آناتومی انسان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

آناتومی انسان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آناتومی انسان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,900تومان

کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

کتاب فیزیولوژی انسان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی انسان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی انسان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب فیزیولوژی انسانی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,900تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژِی ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژِی ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژِی ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


54,900تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


54,900تومان

کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی عصب و غدد

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی عصب و غدد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی عصب و غدد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

کتاب علوم اعصاب پایه

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب علوم اعصاب پایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب علوم اعصاب پایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب ورزش و سلامت دهان و دندان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب ورزش و سلامت دهان و دندان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ورزش و سلامت دهان و دندان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد  85 تا 98 مجموعه علوم ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد 85 تا 98 مجموعه علوم ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد 85 تا 98 مجموعه علوم ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


110,000تومان

کتاب ورزش های هوازی در افراد خاص

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب ورزش های هوازی در افراد خاص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ورزش های هوازی در افراد خاص بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

کتاب زمانبندی تمرین های مقاومتی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب زمانبندی تمرین های مقاومتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب زمانبندی تمرین های مقاومتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


89,900تومان

کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز جلد 1

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


79,900تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش کاربردی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب فیزیولوژی ورزش کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیولوژی ورزش کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب بهداشت و ورزش

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب بهداشت و ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بهداشت و ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب چگونه می توان کفش ورزشی خوبی خرید

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

کتاب چگونه می توان کفش ورزشی خوبی خرید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب چگونه می توان کفش ورزشی خوبی خرید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان


اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

برچسب های مرتبط با این کتاب: اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی, رابرت رابرگز اسکات رابرتس عباسعلی گائینی ولی الله دبیدی روشن, کتاب ایده پرداز, کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی