صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی


خرید انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، فرهاد مشفقی ، سمت

  • خرید انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، فرهاد مشفقی   ، سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مولف:فرهاد مشفقی

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب حقوق جزای عمومی (1) گنجینه طلایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای عمومی (1) گنجینه طلایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای عمومی (1) گنجینه طلایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب حقوق جزای عمومی (3) گنجینه طلایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای عمومی (3) گنجینه طلایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای عمومی (3) گنجینه طلایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


100,000تومان

کتاب حقوق جزای عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب جرم شناسی گنجینه ی طلایی پیام نور

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی گنجینه ی طلایی پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی گنجینه ی طلایی پیام نور بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب حقوق جزای بین الملل ایران گنجینه ی طلایی پیام نور

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای بین الملل ایران گنجینه ی طلایی پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای بین الملل ایران گنجینه ی طلایی پیام نور بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

کتاب حقوق جزای عمومی 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای عمومی 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای عمومی 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب طلایی جرم شناسی پیام نور

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب طلایی جرم شناسی پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طلایی جرم شناسی پیام نور بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب منتخب قوانین خاص کیفری

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب منتخب قوانین خاص کیفری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب منتخب قوانین خاص کیفری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


110,000تومان

کتاب قانون یار حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب قانون یار حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب قانون یار حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص بر روی لینک فوق کلیک نمایید


130,000تومان

کتاب جرم شناسی انتقادی معاصر

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی انتقادی معاصر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی انتقادی معاصر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب جرم شناسی نظری ولد

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی نظری ولد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی نظری ولد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,000تومان

کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب کمک حافظه بایسته های جرم شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب کمک حافظه بایسته های جرم شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کمک حافظه بایسته های جرم شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه حقوق جزا (اختصاصی)

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه حقوق جزا (اختصاصی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه حقوق جزا (اختصاصی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


110,000تومان

مبانی جرم‌شناسی (جلد اول)

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مبانی جرم‌شناسی (جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی جرم‌شناسی (جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


43,000تومان

کتاب فکر جرم

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب فکر جرم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فکر جرم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


82,000تومان

کتاب جرم شناسی چیست؟

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی چیست؟

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی چیست؟ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


110,000تومان

کتاب جرم شناسی محکومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی محکومان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی محکومان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب عقلانیت در ارتکاب جرم

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب عقلانیت در ارتکاب جرم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب عقلانیت در ارتکاب جرم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب جرم شناسی بالینی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی بالینی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی بالینی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب رویکرد های جرم‌ شناختی به حقوق بین‌ المللی کیفری

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب رویکرد های جرم‌ شناختی به حقوق بین‌ المللی کیفری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رویکرد های جرم‌ شناختی به حقوق بین‌ المللی کیفری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب جرم شناسی صلح طلب

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب جرم شناسی صلح طلب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جرم شناسی صلح طلب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب حقوق ساختمان

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق ساختمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق ساختمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


78,000تومان

کتاب حقوق کنسولی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق کنسولی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق کنسولی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


31,000تومان

کتاب کلیات حقوق جزا

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب کلیات حقوق جزا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کلیات حقوق جزا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,000تومان

کتاب حقوق جزای عمومی جلد2

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب حقوق جزای عمومی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حقوق جزای عمومی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب مختصری بر حقوق و اقتصاد

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب مختصری بر حقوق و اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مختصری بر حقوق و اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


58,000تومان

کتاب درس نامه حقوق جزای عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب درس نامه حقوق جزای عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب درس نامه حقوق جزای عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

کتاب دانشنامه حقوقی «حقوق جزا»

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب دانشنامه حقوقی «حقوق جزا»

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دانشنامه حقوقی «حقوق جزا» بر روی لینک فوق کلیک نمایید


116,000تومان

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حقوق جزای عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حقوق جزای عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حقوق جزای عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان


انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

برچسب های مرتبط با این کتاب: انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی, فرهاد مشفقی, سمت, کتاب ایده پرداز