خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

تربیت بدنی و علوم ورزش

مقایسه محصولات (0)


 کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1

کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,500تومان

200Texts Technical English Texts

200Texts Technical English Texts

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 200Texts Technical English Texts بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,900تومان

آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی,مهارتی و روانی

آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی,مهارتی و روانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی,مهارتی و روانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,200تومان

آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمادگی جسمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

آموزش مهارتهای ورزشی (راهنمای مربیان)

آموزش مهارتهای ورزشی (راهنمای مربیان)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش مهارتهای ورزشی (راهنمای مربیان) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

آناتومی انسان

آناتومی انسان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آناتومی انسان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسانی

آناتومی و فیزیولوژی انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آناتومی و فیزیولوژی انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1)انرژی سازگازیها و عملکرد ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,500تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


46,000تومان

اصول بیوشیمی لنینجر ساختمان و کاتالیز

اصول بیوشیمی لنینجر ساختمان و کاتالیز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بیوشیمی لنینجر ساختمان و کاتالیز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

اصول بیوشیمی لنینجر مسیرهای اطلاعاتی.بیولوزی مولکولی

اصول بیوشیمی لنینجر مسیرهای اطلاعاتی.بیولوزی مولکولی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بیوشیمی لنینجر مسیرهای اطلاعاتی.بیولوزی مولکولی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

اصول مربیگری

اصول مربیگری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مربیگری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

اصول مربیگری ورزشی

اصول مربیگری ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مربیگری ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی

اصول و مبانی تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی خلجی

اصول و مبانی تربیت بدنی خلجی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی تربیت بدنی خلجی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,700تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 253 (16 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی