صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

تربیت بدنی و علوم ورزش

مقایسه محصولات (0)


تاريخ تربيت بدني و ورزش

تاريخ تربيت بدني و ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تاريخ تربيت بدني و ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

تربيت بدني در مدارسِ

تربيت بدني در مدارسِ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تربيت بدني در مدارسِ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

تربیت بدنی عمومی

تربیت بدنی عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تربیت بدنی عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,500تومان

دو و میدانی(1)دوها

دو و میدانی(1)دوها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره دو و میدانی(1)دوها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,400تومان

دو و میدانی(2)پرشها و پرتابها

دو و میدانی(2)پرشها و پرتابها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره دو و میدانی(2)پرشها و پرتابها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رشد و تکامل حرکتی در طول عمر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

روش تدريس تربيت بدني در مدارس

روش تدريس تربيت بدني در مدارس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش تدريس تربيت بدني در مدارس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

روش های آموزش تربیت بدنی

روش های آموزش تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش های آموزش تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

روشهای آموزش در تربیت بدنی

روشهای آموزش در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روشهای آموزش در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضیات پایه و مقدمات آمار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

زبان تخصصی در تربیت بدنی

زبان تخصصی در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

ساختار و عملکرد عضله اسکلتی

ساختار و عملکرد عضله اسکلتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ساختار و عملکرد عضله اسکلتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(1)

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(2)

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی(2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

نمایش 17 تا 32 از 297 (19 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی