صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

تربیت بدنی و علوم ورزش

مقایسه محصولات (0)


فعالیتهای بدنی برای ارتقای یادگیری و رفتار کودکان

فعالیتهای بدنی برای ارتقای یادگیری و رفتار کودکان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فعالیتهای بدنی برای ارتقای یادگیری و رفتار کودکان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

فیزیولوژی ورزش(1)انرژی و تغذیه

فیزیولوژی ورزش(1)انرژی و تغذیه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فیزیولوژی ورزش(1)انرژی و تغذیه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

فیزیولوژی ورزش(2)انرژی تغذیه و حرکات انسانی

فیزیولوژی ورزش(2)انرژی تغذیه و حرکات انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فیزیولوژی ورزش(2)انرژی تغذیه و حرکات انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

فیزیک در تربیت بدنی

فیزیک در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فیزیک در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

كتاب آسیب شناسی ورزشی

كتاب آسیب شناسی ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره كتاب آسیب شناسی ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


69,900تومان

كتاب شانه منجمد خود را بهبود دهید تمرینات خانگی به منظور پایان دادن به درد و بازگشت دامنه حرکتی

كتاب شانه منجمد خود را بهبود دهید تمرینات خانگی به منظور پایان دادن به درد و بازگشت دامنه حرکتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره كتاب شانه منجمد خود را بهبود دهید تمرینات خانگی به منظور پایان دادن به درد و بازگشت دامنه حرکتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


49,900تومان

مبانی آناتومی و حرکت

مبانی آناتومی و حرکت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی آناتومی و حرکت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

مبانی تغذیه ورزشی

مبانی تغذیه ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی تغذیه ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

مبانی ماساژ تایلندی

مبانی ماساژ تایلندی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی ماساژ تایلندی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

مبانی مدیریت سازمانهای ورزشی

مبانی مدیریت سازمانهای ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت سازمانهای ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

متابولیسم فعالیتهای ورزشی

متابولیسم فعالیتهای ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره متابولیسم فعالیتهای ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

مدیریت سازمانهای ورزشی

مدیریت سازمانهای ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سازمانهای ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت و طرز اجرای مسابقات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,900تومان

مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2)

مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


97,000تومان

مقدمات بیومکانیک ورزشی

مقدمات بیومکانیک ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مقدمات بیومکانیک ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

نظریه و روش شناسی تمرین(علم تمرین)

نظریه و روش شناسی تمرین(علم تمرین)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره نظریه و روش شناسی تمرین(علم تمرین) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

نمایش 33 تا 48 از 297 (19 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی