صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

تربیت بدنی و علوم ورزش

مقایسه محصولات (0)


کتاب ارزیابی و درمان ایمبالانسهای عضلانی رویکرد جندا

کتاب ارزیابی و درمان ایمبالانسهای عضلانی رویکرد جندا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی و درمان ایمبالانسهای عضلانی رویکرد جندا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب ارشد سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب ارشد سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارشد سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

کتاب ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی

کتاب ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


79,900تومان

کتاب از شنبه ورزش میکنم

کتاب از شنبه ورزش میکنم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از شنبه ورزش میکنم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب استرس اکسداتیو فعالیت ورزشی و سالمندی

کتاب استرس اکسداتیو فعالیت ورزشی و سالمندی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استرس اکسداتیو فعالیت ورزشی و سالمندی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب استعداد یابی در ورزش

کتاب استعداد یابی در ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استعداد یابی در ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب اصلاح محافظه کارانه اسکولیوز

کتاب اصلاح محافظه کارانه اسکولیوز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصلاح محافظه کارانه اسکولیوز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب اصول بیوشیمی لنینجرْ جلد اولْْ ساختمان و کاتالیز

کتاب اصول بیوشیمی لنینجرْ جلد اولْْ ساختمان و کاتالیز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول بیوشیمی لنینجرْ جلد اولْْ ساختمان و کاتالیز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب اصول جودو

کتاب اصول جودو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول جودو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری

کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


63,000تومان

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی در تربیت بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی

کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

کتاب اصول مدیریت ورزشی

کتاب اصول مدیریت ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول مدیریت ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

کتاب اصول مربیگری

کتاب اصول مربیگری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول مربیگری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب اصول مربیگری ورزشی

کتاب اصول مربیگری ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول مربیگری ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,900تومان

نمایش 81 تا 96 از 297 (19 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی