صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

تربیت بدنی و علوم ورزش

مقایسه محصولات (0)


کتاب بیومکانیک فنون ورزشی جلد1

کتاب بیومکانیک فنون ورزشی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بیومکانیک فنون ورزشی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی

کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاثیر نیروزاها و مکمل های ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب تجارت و کسب و کار ورزشی

کتاب تجارت و کسب و کار ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تجارت و کسب و کار ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب تربیت بدنی در مدارس

کتاب تربیت بدنی در مدارس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تربیت بدنی در مدارس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,900تومان

کتاب تغذیه ورزشکاران

کتاب تغذیه ورزشکاران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تغذیه ورزشکاران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب تغذیه ورزشی نوین

کتاب تغذیه ورزشی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تغذیه ورزشی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


124,900تومان

کتاب تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا

کتاب تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,900تومان

کتاب تفکر انتقادی در ورزش ویژه دانشجویان

کتاب تفکر انتقادی در ورزش ویژه دانشجویان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر انتقادی در ورزش ویژه دانشجویان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,900تومان

کتاب تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

کتاب تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,900تومان

کتاب تمرینات مقاومتی برای پیگیری و درمان بیماری های مزمن

کتاب تمرینات مقاومتی برای پیگیری و درمان بیماری های مزمن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تمرینات مقاومتی برای پیگیری و درمان بیماری های مزمن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب تمرینات کاربردی

کتاب تمرینات کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تمرینات کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب تنیس روی میز تکنیک تاکتیک تمرین

کتاب تنیس روی میز تکنیک تاکتیک تمرین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تنیس روی میز تکنیک تاکتیک تمرین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب توسعه استقامت

کتاب توسعه استقامت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب توسعه استقامت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب توصیف آماری داده های علوم ورزشی

کتاب توصیف آماری داده های علوم ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب توصیف آماری داده های علوم ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

نمایش 129 تا 144 از 297 (19 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی