صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات ترمه


مقایسه محصولات (0) ترمه


اصول سرپرستی

ترمه

اصول سرپرستی

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول سرپرستی مولف جمیله مدرسی سریزدی ..

20,000تومان

اقتصاد خرد

ترمه

اقتصاد خرد

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اقتصاد خرد  مولف علی دهقانی ..

16,000تومان

بکارگیری اکسل در حسابداری

ترمه

بکارگیری اکسل در حسابداری

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بکارگیری اکسل در حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب بکارگیری اکسل در حسابداری مولف مسعود میرسمیعی ..

12,000تومان

حسابداری شرکتها1

ترمه

حسابداری شرکتها1

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری شرکتها1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری شرکتها1 مولف حسن همتی هدی همتی ..

8,000تومان

حسابداری صنعتی جلد1

ترمه

حسابداری صنعتی جلد1

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی جلد1  مولف محمد قسیم عثمانی علی قاسم زاده ..

18,000تومان

حسابداری میانه1 پارسائیان

ترمه

حسابداری میانه1 پارسائیان

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه1 پارسائیان بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری میانه1 پارسائیان مترجم علی پارسائیان ..

7,700تومان

حسابداری میانه2 همتی

ترمه

حسابداری میانه2 همتی

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه2 همتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری میانه2 همتی مولف حسن همتی ..

15,000تومان

حسابداری میانه2 پارسائیان

ترمه

حسابداری میانه2 پارسائیان

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه2 پارسائیان بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری میانه2 پارسائیان مترجم علی پارسائیان ..

7,000تومان

کتاب بازاریابی کار آفرینانه

ترمه

کتاب بازاریابی کار آفرینانه

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی کار آفرینانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

امروزه استفاده از قوانین بازاریابی به عنوان راهی برای رشد و سودآوری شرکت های بزرگ، مورد قبول همگان می باشد. آثار علمی موجود در این حوزه در طی سالیان متمادی تکمیل شده و تمرکز اصلی آنها عمدتا بر شرکت ها..

55,000تومان

کتاب رشد و توسعه اقتصادی

ترمه

کتاب رشد و توسعه اقتصادی

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رشد و توسعه اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم پیشرفت اقتصادی جوامع محسوب می شود. منظور از رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی، محصول ناخالص ملی و تولید ملی طی زمان طولانی رشد اقتصادی آهنگ افزایش در آمد ملی یا میزان تولید..

12,000تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

ترمه

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید

همچنان که به هزاره سوم گام می نهیم چالش رهبری و هدایت سازمان ها و کسب و کار یک مسئله اصلی برای مدیران می شود. ادامه شیوه های انجام کار و سیاست های راهبردی گذشته به نظر می رسد که در شرایط جدید از کارآی..

35,000تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

ترمه

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری, محسن دستگیر, علی سعیدی, ترمه ..

55,000تومان

کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

ترمه

کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید

توسعه فناوری همواره موجب تغییراتی در جوامع و ساز و کارهای آن گردیده است. تغییرات حاصل از دستاوردهای انقلاب صنعتی را به راحتی می توان در توسعه جوامع صنعتی و حرکت از جامعه کشاورزی به صنعتی مشاهده کرد. ت..

12,000تومان

حسابداری صنعتی جلد2

ترمه

حسابداری صنعتی جلد2

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی جلد2 مولف سورن آبنوس..

25,000تومان

حسابداری صنعتی جلد3

ترمه

حسابداری صنعتی جلد3

ترمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی جلد3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی جلد3 مولف سورن آبنوس..

9,900تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

ترمه ، انتشارات ترمه ، نشر ترمه ، کتاب های ترمه