صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری


خرید تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری ، رضا محمودی ، نیاز دانش

  • خرید تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری ، رضا محمودی   ، نیاز دانش

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدشما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,500تومان

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,500تومان

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 1 حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 1 حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری 1 حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


124,500تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری 2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


124,500تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 3 مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 3 مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری 3 مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,500تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 4 نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 4 نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری 4 نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


103,500تومان

کتاب سود آوری در بحران های مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سود آوری در بحران های مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سود آوری در بحران های مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,500تومان

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


64,500تومان

کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,500تومان

کتاب شیوه لاک پشت ها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب شیوه لاک پشت ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شیوه لاک پشت ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


96,500تومان

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب مهارت در چنگال اندروز

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مهارت در چنگال اندروز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مهارت در چنگال اندروز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,500تومان

کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,500تومان

کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


175,000تومان

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب نوابغ بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب نوابغ بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نوابغ بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب از طمع تا وحشت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب از طمع تا وحشت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از طمع تا وحشت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان

کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


64,500تومان

کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان

کتاب سود بیشتر از ریسک کمتر

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سود بیشتر از ریسک کمتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سود بیشتر از ریسک کمتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب صندوق های سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب صندوق های سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب صندوق های سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب سرمایه گذار احساساتی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذار احساساتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه گذار احساساتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب الف مثل اقتصاد

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب الف مثل اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الف مثل اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام در بورس

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب مبانی ساختار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مبانی ساختار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی ساختار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs)

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب ارزش گذاری سهام

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب ارزش گذاری سهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزش گذاری سهام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


118,000تومان

کتاب بازار آتی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب بازار آتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازار آتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب روانشناسی مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب روانشناسی مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روانشناسی مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان

کتاب 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب مهم ها را بسنجید

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مهم ها را بسنجید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مهم ها را بسنجید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب دنیای بزرگ سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دنیای بزرگ سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دنیای بزرگ سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب فیلتر نویسی در بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب فیلتر نویسی در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیلتر نویسی در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب همه چیز در مورد طلا

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب همه چیز در مورد طلا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب همه چیز در مورد طلا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب 77 خطای سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 77 خطای سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 77 خطای سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب اصول سرمايه ‌گذاری در بورس و اوراق بهادار

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب اصول سرمايه ‌گذاری در بورس و اوراق بهادار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرمايه ‌گذاری در بورس و اوراق بهادار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب نظريه سبد سرمايه‌ گذاری و تحليل ‌های مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب نظريه سبد سرمايه‌ گذاری و تحليل ‌های مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نظريه سبد سرمايه‌ گذاری و تحليل ‌های مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


56,000تومان

کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب سرمایه داری بدون سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه داری بدون سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه داری بدون سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب سرمایه گذاری:شیرجه به عمق

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذاری:شیرجه به عمق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه گذاری:شیرجه به عمق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان


تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

برچسب های مرتبط با این کتاب: تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری, رضا محمودی, نیاز دانش, کتاب ایده پرداز