خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری خرید تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری ، رضا محمودی ، نیاز دانش

  • خرید تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری ، رضا محمودی   ، نیاز دانش

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدشما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,500تومان

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,500تومان

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


475,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


47,500تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد سوم مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد سوم مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد سوم مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,500تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد چهارم نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد چهارم نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد چهارم نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,500تومان

کتاب سود آوری در بحران های مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سود آوری در بحران های مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سود آوری در بحران های مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,500تومان

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های مدیریت سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,500تومان

کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دانش مالی خود را افزایش دهید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,500تومان

کتاب شیوه لاک پشت ها

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب شیوه لاک پشت ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شیوه لاک پشت ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


53,500تومان

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب مهارت در چنگال اندروز به همراه نقاط X Point در بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مهارت در چنگال اندروز به همراه نقاط X Point در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مهارت در چنگال اندروز به همراه نقاط X Point در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,500تومان

کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,500تومان

کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 1-2-3 پیش به سوی بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,500تومان

کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دستیار معامله گر در بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب نوابغ بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب نوابغ بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نوابغ بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب همانند سرمایه گذاران بزرگ فکر کنید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب از طمع تا وحشت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب از طمع تا وحشت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از طمع تا وحشت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان

کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه گذاری مانند وران بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خوی حیوانی چگونه روانشناسی اقتصاد را هدایت می کند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


64,500تومان

کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان


تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

برچسب های مرتبط با این کتاب: تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری, رضا محمودی, نیاز دانش, کتاب ایده پرداز