صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جدید ترین کتاب ها

جدید ترین کتاب ها

جديدترين ها

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


89,000تومان

کتاب تئوری حسابداری جلد اول

کتاب تئوری حسابداری جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری حسابداری جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


88,000تومان

کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تئوری حسابداری جلد دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


49,000تومان

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


92,000تومان

کتاب معادله جادویی

کتاب معادله جادویی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معادله جادویی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


51,900تومان

کتاب هفت گناه کبیره در بورس و راه های غلبه بر آن ها

کتاب هفت گناه کبیره در بورس و راه های غلبه بر آن ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هفت گناه کبیره در بورس و راه های غلبه بر آن ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب سرمایه گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

کتاب سرمایه گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرمایه گذاری در سهام به زبان آدمیزاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,500تومان

کتاب ماجراجویی یک معامله گر جنگجو

کتاب ماجراجویی یک معامله گر جنگجو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ماجراجویی یک معامله گر جنگجو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب ذهن زیبا بورس

کتاب ذهن زیبا بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ذهن زیبا بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

کتاب آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش

کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب اطلاعات و جامعه

کتاب اطلاعات و جامعه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و جامعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب آیین نگارش علمی

کتاب آیین نگارش علمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آیین نگارش علمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی

کتاب پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

کتاب پژوهش و نگارش

کتاب پژوهش و نگارش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب پژوهش و نگارش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب از واج تا جمله

کتاب از واج تا جمله

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از واج تا جمله بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب گذر از معاملات سنتی

کتاب گذر از معاملات سنتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب گذر از معاملات سنتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت

کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


150,000تومان

کتاب رضا شاه از سقوط تا مرگ

کتاب رضا شاه از سقوط تا مرگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رضا شاه از سقوط تا مرگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


130,000تومان

کتاب شیعه در تاریخ ایران

کتاب شیعه در تاریخ ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شیعه در تاریخ ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


130,000تومان

کتاب کد بورسی و عرضه اولیه سهام

کتاب کد بورسی و عرضه اولیه سهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کد بورسی و عرضه اولیه سهام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب قدرت درآمد غیر فعال

کتاب قدرت درآمد غیر فعال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب قدرت درآمد غیر فعال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


600,000تومان

کتاب مدرس میلیونر

کتاب مدرس میلیونر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدرس میلیونر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


670,000تومان

کتاب کار برنامه ریزی مالی

کتاب کار برنامه ریزی مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کار برنامه ریزی مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی(ارزش منصفانه)

کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی(ارزش منصفانه)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفسیر و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی(ارزش منصفانه) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


480,000تومان

کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب اول

کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب نمایه سازی کتاب

کتاب نمایه سازی کتاب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نمایه سازی کتاب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

کتاب نمایه سازی موضوعی

کتاب نمایه سازی موضوعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نمایه سازی موضوعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب راهنمای تاریخ شفاهی

کتاب راهنمای تاریخ شفاهی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای تاریخ شفاهی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران

کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی

کتاب مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب مقدمه ای بریادگیری الکرونیکی

کتاب مقدمه ای بریادگیری الکرونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بریادگیری الکرونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب مبانی کتابخانه های دیجیتال

کتاب مبانی کتابخانه های دیجیتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی کتابخانه های دیجیتال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب دوم

کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب درآمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی کتاب دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی

کتاب درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب شیوه های یادگیری و مطالعه

کتاب شیوه های یادگیری و مطالعه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شیوه های یادگیری و مطالعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

کتاب سیبرنتیک

کتاب سیبرنتیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیبرنتیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب تکنیک های تحلیل کلان داده در حسابداری

کتاب تکنیک های تحلیل کلان داده در حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تکنیک های تحلیل کلان داده در حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات

کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب خدمات فنی

کتاب خدمات فنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خدمات فنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب اطلاعات و جامعه

کتاب اطلاعات و جامعه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و جامعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب روانشناسی بیماری های همه گیر(کرونا)

کتاب روانشناسی بیماری های همه گیر(کرونا)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روانشناسی بیماری های همه گیر(کرونا) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

کتاب بازاریابی چریکی

کتاب بازاریابی چریکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی چریکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب تغییر مسیر؛ زنان، شغل و میل به پیشرفت

کتاب تغییر مسیر؛ زنان، شغل و میل به پیشرفت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تغییر مسیر؛ زنان، شغل و میل به پیشرفت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب مدل کسب و کار شما

کتاب مدل کسب و کار شما

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدل کسب و کار شما بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب 365 نقل الهام بخش از بزرگان

کتاب 365 نقل الهام بخش از بزرگان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 365 نقل الهام بخش از بزرگان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب نوسازی؛ تلاش برای بازیابی روح مایکروسافت

کتاب نوسازی؛ تلاش برای بازیابی روح مایکروسافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نوسازی؛ تلاش برای بازیابی روح مایکروسافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب قدرت لحظات

کتاب قدرت لحظات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب قدرت لحظات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب 12 قانون زندگی

کتاب 12 قانون زندگی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 12 قانون زندگی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


63,000تومان

کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار

کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

کتاب ارز دیجیتال

کتاب ارز دیجیتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارز دیجیتال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان