صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد


مقایسه محصولات (0) جهاد دانشگاهي مشهد


آناتومی گیاهی

جهاد دانشگاهي مشهد

آناتومی گیاهی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آناتومی گیاهی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آناتومی گیاهی  مولف دیو هرست  مترجم آذر نوش جعفری ..

18,000تومان

احداث و نگهداری بام سبز

جهاد دانشگاهي مشهد

احداث و نگهداری بام سبز

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احداث و نگهداری بام سبز بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب احداث و نگهداری بام سبز  مولف  لوت   مترجم فاطمه کاظمی ..

9,500تومان

اخلاق محیط زیست

جهاد دانشگاهي مشهد

اخلاق محیط زیست

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اخلاق محیط زیست بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اخلاق محیط زیست  مولف بنسون جان   مترجم عبدالحسین وهاب زاده ..

15,000تومان

اسلام و محیط زیست

جهاد دانشگاهي مشهد

اسلام و محیط زیست

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اسلام و محیط زیست بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اسلام و محیط زیست  مولف ریچارد  مترجم محمد خواجه حسینی ..

13,500تومان

اصلاح درختان میوه

جهاد دانشگاهي مشهد

اصلاح درختان میوه

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصلاح درختان میوه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصلاح درختان میوه  مولف حامد دولتی بانه ..

14,000تومان

اصول اصلاح نباتات

جهاد دانشگاهي مشهد

اصول اصلاح نباتات

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول اصلاح نباتات بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول اصلاح نباتات  مولف محمد فارسی ..

14,000تومان

اصول و مبانی ترسیب کربن

جهاد دانشگاهي مشهد

اصول و مبانی ترسیب کربن

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی ترسیب کربن بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول و مبانی ترسیب کربن  مولف حمید رضا فلاحی  ..

19,500تومان

اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران

جهاد دانشگاهي مشهد

اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران  مولف آذر نوش جعفری  ..

7,500تومان

باغبانی بدون آلرژی

جهاد دانشگاهي مشهد

باغبانی بدون آلرژی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره باغبانی بدون آلرژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب باغبانی بدون آلرژی  مولف توماس  مترجم علی تهرانی فر ..

25,000تومان

بوم شناسی علم عصیانگر

جهاد دانشگاهي مشهد

بوم شناسی علم عصیانگر

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بوم شناسی علم عصیانگر بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب بوم شناسی علم عصیانگر  مولف عبدالحسین وهاب زاده    ..

16,000تومان

بوم شناسی گیاهی

جهاد دانشگاهي مشهد

بوم شناسی گیاهی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بوم شناسی گیاهی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب بوم شناسی گیاهی   مولف منصور مصداقی ..

13,000تومان

تجزیه آماری و برنامه نویسی

جهاد دانشگاهي مشهد

تجزیه آماری و برنامه نویسی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تجزیه آماری و برنامه نویسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تجزیه آماری و برنامه نویسی  مولف محمد هادی پهلوان ..

15,000تومان

تحلیل رگسیون کاربردی

جهاد دانشگاهي مشهد

تحلیل رگسیون کاربردی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل رگسیون کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تحلیل رگسیون کاربردی  مولف محمد تقی آساد ..

15,000تومان

تقویم باغبانی و فضای سبز

جهاد دانشگاهي مشهد

تقویم باغبانی و فضای سبز

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تقویم باغبانی و فضای سبز بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تقویم باغبانی و فضای سبز  مولف افشین فلاحیان ..

6,000تومان

تنوع حیات

جهاد دانشگاهي مشهد

تنوع حیات

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تنوع حیات بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تنوع حیات  مولف ادوارد  مترجم عبدالحسین وهاب زاده ..

20,000تومان

تولید بذر در محصولات کشاورزی

جهاد دانشگاهي مشهد

تولید بذر در محصولات کشاورزی

جهاد دانشگاهي مشهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تولید بذر در محصولات کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تولید بذر در محصولات کشاورزی   مولف رایموند  مترجم فرشيد قادري فر ..

16,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 53 (4 صفحه)

جهاد دانشگاهي مشهد ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد ، نشر جهاد دانشگاهي مشهد ، کتاب های جهاد دانشگاهي مشهد