صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

حسابداری

مقایسه محصولات (0)


کتاب حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی نظری و عملی

کتاب حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی نظری و عملی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی نظری و عملی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1

کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب حسابداری صنعتی 2

کتاب حسابداری صنعتی 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری صنعتی 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب حسابداری صنعتی جلد 1

کتاب حسابداری صنعتی جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری صنعتی جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب حسابداری فین تک

کتاب حسابداری فین تک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری فین تک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب حسابداری میانه جلد 2

کتاب حسابداری میانه جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری میانه جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی

کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب حسابداری پست مدرن

کتاب حسابداری پست مدرن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری پست مدرن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب حسابرسی صورت های مالی منطبق بر استانداردها و موازین حسابرسی

کتاب حسابرسی صورت های مالی منطبق بر استانداردها و موازین حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابرسی صورت های مالی منطبق بر استانداردها و موازین حسابرسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


88,000تومان

کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1

کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 1

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب دایره المعارف منابع انسانی

کتاب دایره المعارف منابع انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دایره المعارف منابع انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

نمایش 113 تا 128 از 201 (13 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی