خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

کتاب مدیریت توسعه خرید کتاب مدیریت توسعه ، مهدی الوانی ، صفار

 • خرید کتاب مدیریت توسعه ، مهدی الوانی  ، صفار

کتاب مدیریت توسعه

 • شامل: تعاریف و نظریه ها- مدیریت دولتی و توسعه- پیش رانها در مدیریت توسعه
 • لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید  اندیشمندان «توسعه» را با تعاریف مختلف توصیف کرده اند و از زوایای گوناگون بدان نگریسته اند، اما آنچه در تمامی این تعاریف تلویحا یا صریحا مورد توجه قرار گرفته، نیاز به اداره امور یا مدیریت برای تحقق پذیر شدن توسعه است. با هر تعریفی از توسعه، ضرورت نیازمند مدیریت هستیم و از اینرو «مدیریت توسعه» موضوعی در خور توجه و تأمل است.
  اقتصاددانان در بررسی مقوله توسعه بر مفهوم رشد تمرکز داشته اند و برای از میان بردن تنگناهای بازار، روش ها و ابزارهای مختلفی را ارائه کرده اند.
  پس از مطرح شدن نارسائیهای نظریه های اقتصاد گرایانه، نظریه پردازان برای تعیین علل و عوامل توسعه به بررسی خصوصیات و ویژگی های فردی، رفتاری و روانی افراد پرداختند و نظریه های فردگرایانه یا رفتارگرا ارائه کردند. در این نظریات انگیزه های روانی، جهت گیری های فرهنگی و باورهای افراد، عواملی بودند که برای توسعه باید مدنظر قرار می گرفتند. پس از نظریه های رفتارگرا، نظریه های نهادی توسعه پا به عرصه وجود گذاشتند و تحقیقات و مطالعات توسعه متوجه نهادهای اجتماعی گردیدند.
  به زعم تئوری پردازان نهادی، وجود نهادهای مختلف مذهبی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در جوامع مختلف موجب تفاوت در جریان توسعه کشورها می گردد. نظریه های ساختارگرا و کارکردگرا با در نظر گرفتن کلیت جامعه، گامی بلند در شناسایی مفهوم توسعه برداشتند و رشد و توسعه برونگرا و درونگرا را در فرآیند توسعه مطرح نمودند. نظریه های وابستگی، قطع ریشه های وابستگی را تنها راه توسعه کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی می دانستند و گرایشات شدید ضد سرمایه داری از خود نشان می دادند. کشورهای سلطه گر، متروپل یا مرکز نام داشتند و کشورهای تحت سلطه، قمر یا حاشیه نامیده می شدند و تا این روابط بین مرکز و حاشیه بر هم نمی خورد، نباید انتظار توسعه را داشت. توسعه نظام های اطلاعاتی و ارتباطی، نظریه های جدیدی را در این زمینه ارائه کردند که «ارتباط » را در کانون توجه فرایند توسعه قرار می داد. انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عصر دانایی و عصر دانشگران در سازمان های دانشی، همه عوامل اصلی توسعه مدرن قلمداد می شوند و مفهوم توسعه با دانایی و آگاهی عجین شده است. همانگونه که اشاره شد، «توسعه» در تمامی این برداشتها که هر کدام وجه خاصی از این مقوله را بیان می داشتند و شاید هر یک نقص دیگری را جبران می کردند، برای تحقق، نیاز به مدیریت» داشته است. بنابراین می توانیم توسعه را به منشوری تشبیه کنیم که وجوه و سطوح مختلفی دارد و هر کدام در دیدگاهی خاص مورد مداقه و مطالعه واقع شده است. اما در تمامی این سطوح یک بخش مشترک وجود دارد و آن مدیریت یا اجرایی کردن توسعه است. از اینرو مدیریت جزء جدایی ناپذیر و حیاتی در به منصه ظهور رسیدن نظریه های توسعه می باشد.
  مجموعه ای که پیش رو دارید قبل از آن که مباحث توسعه و دیدگاه های مختلف آن را در برداشته باشد، بیشتر به مسائل مدیریتی توسعه پرداخته است.
  در بخش اول کتاب تعاریف، مفاهیم، نظریه ها و سیر تاریخی توسعه بیان شده است. بخش دوم به موضوع مدیریت دولتی و توسعه پرداخته و نقش مدیریت بخش عمومی در تحقق اهداف توسعه را توصیف کرده است. بخش آخر کتاب پیشرانهای مدیریت توسعه را مطرح ساخته و مقوله هایی را که تسهیل گر توسعه می باشند، ارائه داده است.

  شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
      بد           خوب
  کد امنیتی

  کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

  مدیریت توسعه تحول سازمان به مثابه استراتژی تولید

  کتاب مدیریت توسعه

  مدیریت توسعه تحول سازمان به مثابه استراتژی تولید

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت توسعه تحول سازمان به مثابه استراتژی تولید بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  10,500تومان

  مباحث ویژه مدیریت دولتی

  کتاب مدیریت توسعه

  مباحث ویژه مدیریت دولتی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباحث ویژه مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  3,500تومان

  چالشهای مدیریت دولتی در ایران

  کتاب مدیریت توسعه

  چالشهای مدیریت دولتی در ایران

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره چالشهای مدیریت دولتی در ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  8,000تومان

  مبانی مدیریت دولتی

  کتاب مدیریت توسعه

  مبانی مدیریت دولتی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  8,000تومان

  توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی

  کتاب مدیریت توسعه

  توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  14,000تومان

  توسعه روستایی با تاکید بر کار آفرینی

  کتاب مدیریت توسعه

  توسعه روستایی با تاکید بر کار آفرینی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه روستایی با تاکید بر کار آفرینی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  5,500تومان

  درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

  کتاب مدیریت توسعه

  درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  8,500تومان

  توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند

  کتاب مدیریت توسعه

  توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  290,000تومان

  اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

  کتاب مدیریت توسعه

  اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد ایران در تنگنای توسعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  19,800تومان

  برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

  کتاب مدیریت توسعه

  برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  15,000تومان

  کتاب مدیریت عمومی

  کتاب مدیریت توسعه

  کتاب مدیریت عمومی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  11,000تومان

  مدیریت عمومی

  کتاب مدیریت توسعه

  مدیریت عمومی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  20,000تومان

  کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی

  کتاب مدیریت توسعه

  کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  38,000تومان

  کتاب مدیریت دولتی نوین

  کتاب مدیریت توسعه

  کتاب مدیریت دولتی نوین

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت دولتی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  26,000تومان

  کتاب پژوهش توسعه نوآوری در مدیریت

  کتاب مدیریت توسعه

  کتاب پژوهش توسعه نوآوری در مدیریت

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب پژوهش توسعه نوآوری در مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  35,000تومان

  کتاب میزبانی المپیک و توسعه شهری

  کتاب مدیریت توسعه

  کتاب میزبانی المپیک و توسعه شهری

  جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب میزبانی المپیک و توسعه شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


  17,000تومان


  کتاب مدیریت توسعه

  برچسب های مرتبط با این کتاب: کتاب مدیریت توسعه, مهدی الوانی, کریم کیاکجوری, فروغ رودگرنژاد, صفار, توسعه, تعاریف و نظریه ها, مفاهیم و ابعاد, سیر تاریخی توسعه, پارادایم های مدیریت توسعه, دولت و توسعه, مدیریت دولتی نوین و توسعه, سازمان های غیر دولتی, تعاونی و توسعه ی پایدار