خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

حسابداری

مقایسه محصولات (0)


اصول حسابداری1 اسکندری

اصول حسابداری1 اسکندری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری1 اسکندری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

اصول حسابداری2 و حسابداری شرکتها

اصول حسابداری2 و حسابداری شرکتها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری2 و حسابداری شرکتها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

حسابداری صنعتی(2)بودجه بندی و کنترل سیستمهای استاندارد

حسابداری صنعتی(2)بودجه بندی و کنترل سیستمهای استاندارد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی(2)بودجه بندی و کنترل سیستمهای استاندارد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

حسابداری میانه(1)

حسابداری میانه(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,500تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته1

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

فرهنگ حسابداری انگلیسی_فارسی

فرهنگ حسابداری انگلیسی_فارسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فرهنگ حسابداری انگلیسی_فارسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

مدیریت مالی(جلد اول)

مدیریت مالی(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت مالی(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

مدیریت مالی(جلد دوم)

مدیریت مالی(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت مالی(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

مروری جامع بر حسابداری جلد2

مروری جامع بر حسابداری جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مروری جامع بر حسابداری جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت بازاریابی

کتاب اصول و مبانی مدیریت بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و مبانی مدیریت بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,000تومان

کتاب بازاریابی اسلامی

کتاب بازاریابی اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب بازرگانی بین الملل

کتاب بازرگانی بین الملل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازرگانی بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

کتاب بازرگانی بین المللی

کتاب بازرگانی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازرگانی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب جامع ارشد مجموعه ی حسابداری

کتاب جامع ارشد مجموعه ی حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جامع ارشد مجموعه ی حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی

کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 126 (8 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی