خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

علوم پایه

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,700تومان

کتاب آمار توصیفی و مقدمه ای بر احتمال

کتاب آمار توصیفی و مقدمه ای بر احتمال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمار توصیفی و مقدمه ای بر احتمال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن

کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب آنالیز های فیلوژنی: اصول و عملیات

کتاب آنالیز های فیلوژنی: اصول و عملیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آنالیز های فیلوژنی: اصول و عملیات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب آنتی بادی های نوترکیب(از تولید تا کاربرد)

کتاب آنتی بادی های نوترکیب(از تولید تا کاربرد)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آنتی بادی های نوترکیب(از تولید تا کاربرد) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال (از تولید تا کاربرد)

کتاب آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال (از تولید تا کاربرد)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال (از تولید تا کاربرد) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب الفبای اکولوژی

کتاب الفبای اکولوژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الفبای اکولوژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب برنامه ریزی احتمالی

کتاب برنامه ریزی احتمالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی احتمالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب بیوتکنولوژی صنعتی

کتاب بیوتکنولوژی صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بیوتکنولوژی صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب بیولوژی کمپبل جلد 1

کتاب بیولوژی کمپبل جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بیولوژی کمپبل جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب بیولوژی کمپبل جلد پنجم ساختار و عمل گیاهان

کتاب بیولوژی کمپبل جلد پنجم ساختار و عمل گیاهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بیولوژی کمپبل جلد پنجم ساختار و عمل گیاهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب تابع گرین و کاربردهای آن در تجزیه و تحلیل سیستم های ابعاد نانو

کتاب تابع گرین و کاربردهای آن در تجزیه و تحلیل سیستم های ابعاد نانو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تابع گرین و کاربردهای آن در تجزیه و تحلیل سیستم های ابعاد نانو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 96 (6 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی