خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

فنی و مهندسی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

تئوری جامع ماشین الکتریکی

تئوری جامع ماشین الکتریکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری جامع ماشین الکتریکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

تشریح کامل مسائل سینماتیک ودینامیک ماشینها

تشریح کامل مسائل سینماتیک ودینامیک ماشینها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل سینماتیک ودینامیک ماشینها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

تولید برق در نیروگاهها

تولید برق در نیروگاهها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تولید برق در نیروگاهها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

تولید,بهره برداری و کنترل

تولید,بهره برداری و کنترل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تولید,بهره برداری و کنترل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال

خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طراحی اجزائ ماشین

طراحی اجزائ ماشین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی اجزائ ماشین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

مخابرات دیجیتال

مخابرات دیجیتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مخابرات دیجیتال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مقاومت مصالح بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب HFSS افقی نوین در تحلیل مسایل الکترومغناطیس

کتاب HFSS افقی نوین در تحلیل مسایل الکترومغناطیس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب HFSS افقی نوین در تحلیل مسایل الکترومغناطیس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


2,700تومان

کتاب آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(صلاحیت طراحی)

کتاب آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(صلاحیت طراحی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(صلاحیت طراحی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب آزمون های نظام مهندسی سازه های فولادی به روش LRFD سری عمران

کتاب آزمون های نظام مهندسی سازه های فولادی به روش LRFD سری عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون های نظام مهندسی سازه های فولادی به روش LRFD سری عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 302 (19 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی