خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

مدیریت

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


 اصول سرپرستی مهتاب محمدی

اصول سرپرستی مهتاب محمدی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی مهتاب محمدی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

 کتاب مدیریت مالی جلد 2

کتاب مدیریت مالی جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت مالی جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اخلاق در مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,200تومان

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

اصول بازار یابی و خدمات

اصول بازار یابی و خدمات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازار یابی و خدمات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه

اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

اقتصاد بین الملل (1)

اقتصاد بین الملل (1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد بین الملل (1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,100تومان

اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها)

اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,200تومان

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد سنجی داده های تابلویی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 477 (30 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی