صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

کامپیوتر

مقایسه محصولات (0)


تحلیل های عظیم داده

تحلیل های عظیم داده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل های عظیم داده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

تحلیل و امکان سنجی با COMFAR

تحلیل و امکان سنجی با COMFAR

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل و امکان سنجی با COMFAR بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تحلیل کاربردی در شیمی با Fluent&Gambit

تحلیل کاربردی در شیمی با Fluent&Gambit

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل کاربردی در شیمی با Fluent&Gambit بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,500تومان

تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

تشریح مسائل طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ

تشریح مسائل طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

تشریح مسائل معماری کامپیوتر

تشریح مسائل معماری کامپیوتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل معماری کامپیوتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشین ها

تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشین ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشین ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی)

تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

خودآموز آسان اینترنت به روایت یک حرفه ای

خودآموز آسان اینترنت به روایت یک حرفه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خودآموز آسان اینترنت به روایت یک حرفه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

خودکاری با PLC

خودکاری با PLC

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خودکاری با PLC بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,200تومان

داده کاوی کاربردی

داده کاوی کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره داده کاوی کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

درس و کنکور ++C

درس و کنکور ++C

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درس و کنکور ++C بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

درس و کنکور ذخیره و بازاریابی اطلاعات

درس و کنکور ذخیره و بازاریابی اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درس و کنکور ذخیره و بازاریابی اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

درس و کنکور ساختمان داده ها

درس و کنکور ساختمان داده ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درس و کنکور ساختمان داده ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

درس و کنکور سیستم عامل

درس و کنکور سیستم عامل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درس و کنکور سیستم عامل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

درس و کنکور پایگاه داده ها

درس و کنکور پایگاه داده ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درس و کنکور پایگاه داده ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

نمایش 33 تا 48 از 240 (15 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی