خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

کشاورزی و علوم دامی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان

بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب  تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی

کتاب تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب آفات سبزی و صیفی ایران

کتاب آفات سبزی و صیفی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آفات سبزی و صیفی ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,800تومان

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,700تومان

کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا

کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی گل تپه

کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی گل تپه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی گل تپه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,900تومان

کتاب اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی

کتاب اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


1,000تومان

کتاب اقتصاد کشاورزی

کتاب اقتصاد کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اقتصاد کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,300تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (2) گنجینه ی طلایی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (2) گنجینه ی طلایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (2) گنجینه ی طلایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب اکولوزی دریایی

کتاب اکولوزی دریایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اکولوزی دریایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


2,000تومان

کتاب ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) دانشگاه ها

کتاب ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) دانشگاه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) دانشگاه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

کتاب بیولوزی جلبکها

کتاب بیولوزی جلبکها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بیولوزی جلبکها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,700تومان

کتاب تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی

کتاب تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاب آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا

کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حفاظت خاک و آب با استفاده از افزودنی ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب خشک کردن اصول کاربرد و طراحی

کتاب خشک کردن اصول کاربرد و طراحی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خشک کردن اصول کاربرد و طراحی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 45 (3 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی