صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

دانشگاهی

دانشگاهي


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


مجموعه برنامه ریزی درسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

مجموعه برنامه ریزی درسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه برنامه ریزی درسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد اول)

مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه روانشناسی کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,500تومان

مجموعه مدیریت  بازرگانی و راهبردی(جلد دوم) کتاب جامع دکتری

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی(جلد دوم) کتاب جامع دکتری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی(جلد دوم) کتاب جامع دکتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


100,000تومان

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی(جلد اول)کتاب جامع دکتری

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی(جلد اول)کتاب جامع دکتری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی(جلد اول)کتاب جامع دکتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


105,000تومان

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات کتاب جامع دکتری(جلد اول)

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات کتاب جامع دکتری(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات کتاب جامع دکتری(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


67,000تومان

مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2)

مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری مجموعه سوالات(جلد2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


97,000تومان

مروری جامع بر حسابداری جلد2

مروری جامع بر حسابداری جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مروری جامع بر حسابداری جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب  کسب و کار الکترونیکی مدیریت و استراتژِی

کتاب کسب و کار الکترونیکی مدیریت و استراتژِی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کسب و کار الکترونیکی مدیریت و استراتژِی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب  گنجینه طلایی آیین دادرسی مدنی (2)

کتاب گنجینه طلایی آیین دادرسی مدنی (2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب گنجینه طلایی آیین دادرسی مدنی (2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب 1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی و اختصاصی

کتاب 1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی و اختصاصی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری چتر دانش

کتاب 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری چتر دانش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری چتر دانش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب 101آزمون برای ارزیابی عملکرد ورزشی

کتاب 101آزمون برای ارزیابی عملکرد ورزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 101آزمون برای ارزیابی عملکرد ورزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت

کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب 50 بازی برای سبز شدن فعالیت های جسمانی برای آموزش مفاهیم محیط زیست سالم

کتاب 50 بازی برای سبز شدن فعالیت های جسمانی برای آموزش مفاهیم محیط زیست سالم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 50 بازی برای سبز شدن فعالیت های جسمانی برای آموزش مفاهیم محیط زیست سالم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

نمایش 17 تا 32 از 611 (39 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی