صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)


مقایسه محصولات (0) دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)


 اصول سرپرستی مهتاب محمدی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

اصول سرپرستی مهتاب محمدی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی مهتاب محمدی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب  اصول سرپرستی مهتاب محمدی مولف مهتاب محمدی مهیار مفتاحی ..

8,000تومان

 کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

مطالعه علمی کنترل و یادگیری حرکتی یکی از جذاب ترین و هم چنین به عنوان یکی از رشته های کاربردی دانشگاهی می باشد. بافت فعالیت های روزانه ما به وسیله هزاران عمل حرکتی منحصر به فرد در هر روز به هم دوخته ش..

15,500تومان

 کتاب کاربرد گرافیک در نقشه نگاری

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

کتاب کاربرد گرافیک در نقشه نگاری

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد گرافیک در نقشه نگاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

شکی نیست که در عصر ارتباطات زندگی می کنیم و هر روزه روشها و دستگاههایی مدرن جهت برقراری بهتر و سریع تر ارتباطات ابداع می گردد. اما آنچه که از گذشته تا کنون برای برقراری ارتباطات به کار گرفته شده، یک ج..

3,250تومان

آشنایی باتکنیک های نوین استخراج

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

آشنایی باتکنیک های نوین استخراج

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی باتکنیک های نوین استخراج بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی باتکنیک های نوین استخراجمولف لیلا حاجی آقا بابایی اعظم عقیلی ..

5,000تومان

اصول طراحی مدارهای ماکرواستریپ

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

اصول طراحی مدارهای ماکرواستریپ

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول طراحی مدارهای ماکرواستریپ بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول طراحی مدارهای ماکرواستریپ مولف تری ادوارز مترجم فرخ حجت کاشانی امیر حاجی ابولی محمد امیدی ..

3,500تومان

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول و مبانی توانمند سازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری   مولف رحیم سرور مجید روستا ..

18,000تومان

اقتصادخرد

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

اقتصادخرد

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید

درس اقتصاد خرد یکی از درسهای رشته اقتصاد است که دامنه وسیعی از مباحث اقتصادی را شامل میشود. این درس برخی از روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اقتصاد را ارائه می کند. نظریات اقتصاد خرد به عنوان دروس اصلی..

14,000تومان

الگوریتم های ژنتیک در الکترومغناطیس

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

الگوریتم های ژنتیک در الکترومغناطیس

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الگوریتم های ژنتیک در الکترومغناطیس بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب الگوریتم های ژنتیک در الکترومغناطیس  مولف رندی ال هاپت  داگلاس اچ ورنر  مترجم فرخ حجت کاشانی تارا یوسفی ..

17,000تومان

بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا  مولف عماد الدین فیاضی ..

3,800تومان

تحلیل محتوایی مخزن الاسرار نظامی گنجوی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

تحلیل محتوایی مخزن الاسرار نظامی گنجوی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل محتوایی مخزن الاسرار نظامی گنجوی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تحلیل محتوایی مخزن الاسرار نظامی گنجویمولف خورشید نوروزی حورا لقمان ..

30,000تومان

تفسیر نقشه های توپوگرافی در شناسایی زمین شکلی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

تفسیر نقشه های توپوگرافی در شناسایی زمین شکلی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تفسیر نقشه های توپوگرافی در شناسایی زمین شکلی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تفسیر نقشه های توپوگرافی در شناسایی زمین شکلی  مولف محسن رنجبر ..

9,000تومان

روشهای جداسازی و طیف سنجی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

روشهای جداسازی و طیف سنجی

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روشهای جداسازی و طیف سنجی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب روشهای جداسازی و طیف سنجی  مولف علی مظلومی فر ابراهیم آتش بزرگ ..

6,750تومان

ریاضی 6

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

ریاضی 6

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضی 6 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضی 6   فاطمه مرادی مریم شاداب ..

3,500تومان

ریاضی عمومی(مقطع کاردانی فنی و مهندسی)

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

ریاضی عمومی(مقطع کاردانی فنی و مهندسی)

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضی عمومی(مقطع کاردانی فنی و مهندسی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضی عمومی(مقطع کاردانی فنی و مهندسی)  مولف طیبه دمرچلی - زهرا عظیم زاده ..

7,000تومان

ریاضی کاربردی1

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

ریاضی کاربردی1

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضی کاربردی1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضی کاربردی1  مولف علیرضا وحیدی ..

3,500تومان

ریاضیات پایه

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

ریاضیات پایه

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضیات پایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضیات پایه  مولف عباس ارجمندفر ابوالفضل تهرانیان امیر خسروانی راد ..

8,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 97 (7 صفحه)

دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام) ، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام) ، نشر دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام) ، کتاب های دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)