خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

انتشارات دانشگاه تهران


مقایسه محصولات (0) دانشگاه تهران


استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران  مولف محمود گلابچی ..

20,000تومان

اکولوژی

دانشگاه تهران

اکولوژی

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اکولوژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اکولوژی مولف محمدرضا اردکانی ..

24,000تومان

خوردگی و روشهای کنترل آن

دانشگاه تهران

خوردگی و روشهای کنترل آن

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خوردگی و روشهای کنترل آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب خوردگی و روشهای کنترل آن مولف رحیم زمانیان ..

8,500تومان

روش تحقیق

دانشگاه تهران

روش تحقیق

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش تحقیق بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب روش تحقیق مولف عباسقلی خواجه نوری ..

8,000تومان

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران  مولف محمود گلابچی ..

20,000تومان

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

دانشگاه تهران

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه مولف محمود گلابچی/احسان سروش ..

15,000تومان

سازه های پارچه ای کششی

دانشگاه تهران

سازه های پارچه ای کششی

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه های پارچه ای کششی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب سازه های پارچه ای کششی  مولف گریک جی هانینگتون  مترجم محمود گلابچی ..

20,000تومان

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

دانشگاه تهران

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا  مولف محمود گلابچی ..

20,000تومان

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران  مولف محمود گلابچی ..

20,000تومان

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

دانشگاه تهران

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله  مولف اندرو چارلسون  مترجم محمود گلابچی/احسان سروش نیا ..

22,000تومان

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

دانشگاه تهران

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی مفهومی ساختمان های بلند بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب طراحی مفهومی ساختمان های بلند  مولف محمود گلابچی  نجمه ماستری فراهانی ..

45,000تومان

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

دانشگاه تهران

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی اقتصادی سیستم قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مبانی اقتصادی سیستم قدرت مولف دانیل اس کرشن گوران استریک مترجم حسن منصف حسین عسگری ..

13,000تومان

مبانی سازه برای معماران

دانشگاه تهران

مبانی سازه برای معماران

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی سازه برای معماران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مبانی سازه برای معماران  مولف محمود گلابچی   کتایون تقی زاده ..

28,000تومان

مبانی طراحی ساختمان های بلند

دانشگاه تهران

مبانی طراحی ساختمان های بلند

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی طراحی ساختمان های بلند بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مبانی طراحی ساختمان های بلند  مولف محمود گلابچی  محمد رضا گلابچی ..

55,000تومان

معماری آر پی تایپی(کهن الگویی)

دانشگاه تهران

معماری آر پی تایپی(کهن الگویی)

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره معماری آر پی تایپی(کهن الگویی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب معماری آر پی تایپی(کهن الگویی)  مولف محمود گلابچی/آیدا زینالی فر ..

14,000تومان

معماری بایونیک

دانشگاه تهران

معماری بایونیک

دانشگاه تهران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره معماری بایونیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب معماری بایونیک  مولف محمود گلابچی ..

50,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 51 (4 صفحه)

دانشگاه تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، نشر دانشگاه تهران ، کتاب های دانشگاه تهران