خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

انتشارات دانشگاه پیام نور


مقایسه محصولات (0) دانشگاه پیام نور


آموزش بزرگسالان

دانشگاه پیام نور

آموزش بزرگسالان

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش بزرگسالان بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش بزرگسالان مولف عیسی ابراهیم زاده ..

6,100تومان

اصول حسابداری 1

دانشگاه پیام نور

اصول حسابداری 1

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابداری 1مولف عبدالکریم مقدم علی شفیع زاده ..

8,700تومان

اصول حسابداری 2

دانشگاه پیام نور

اصول حسابداری 2

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابداری 2مولف یحیی حساس یگانه ..

14,400تومان

اصول مدیریت آموزشی

دانشگاه پیام نور

اصول مدیریت آموزشی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مدیریت آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول مدیریت آموزشی مولف علی علاقه بند ..

13,500تومان

امور مالی بین الملل

دانشگاه پیام نور

امور مالی بین الملل

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره امور مالی بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب امور مالی بین الملل  مولف مهدی تقوی ..

85,000تومان

حسابداری مالیاتی

دانشگاه پیام نور

حسابداری مالیاتی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری مالیاتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری مالیاتی مولف محمدرمضان احمدی ..

4,600تومان

حسابرسی1

دانشگاه پیام نور

حسابرسی1

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابرسی1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابرسی1 مولف پرویز گلستانی مهدی آقاجانی ..

9,900تومان

حقوق اساسی

دانشگاه پیام نور

حقوق اساسی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حقوق اساسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حقوق اساسیمولف ارسلان ثابت سعیدی ..

3,600تومان

روانشناسی بازی

دانشگاه پیام نور

روانشناسی بازی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی بازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب روانشناسی بازی مولف محمدعلی احمدوند ..

4,700تومان

روشها و فنون تدریس

دانشگاه پیام نور

روشها و فنون تدریس

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روشها و فنون تدریس بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب روشها و فنون تدریسمولف منوچهر وکیلیان ..

20,000تومان

زبان تخصصی(2)ثمربخش

دانشگاه پیام نور

زبان تخصصی(2)ثمربخش

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی(2)ثمربخش بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب زبان تخصصی(2)ثمربخش  مولف شهربانو ثمربخش ..

3,000تومان

زبان تخصصی3/ثمر بخش

دانشگاه پیام نور

زبان تخصصی3/ثمر بخش

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی3/ثمر بخش بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب زبان تخصصی3/ثمر بخش  مولف شهربانو ثمربخش ..

1,600تومان

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

دانشگاه پیام نور

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی  مولف جمشید پژویان ..

4,600تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

دانشگاه پیام نور

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  مولف جعفر تنها مهدی یوسف خانی ..

10,800تومان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت اسلامی و الگوهای آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن مولف لطف اله فروزنده دهکردی علی اکبر جوکار ..

9,800تومان

مدیریت تطبیقی

دانشگاه پیام نور

مدیریت تطبیقی

دانشگاه پیام نور

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت تطبیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مدیریت تطبیقی مولف مهدی الوانی سیمین سلطانی عربشاهی ..

5,400تومان

نمایش 1 تا 16 از 24 (2 صفحه)

دانشگاه پیام نور ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، نشر دانشگاه پیام نور ، کتاب های دانشگاه پیام نور