صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)


خرید درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول) ، عباس محمدی ، نیاز دانش

  • خرید درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول) ، عباس محمدی    ، نیاز دانش

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب: درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول) 

مولف: عباس محمدی

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب نقشه استراتژی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب نقشه استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نقشه استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


76,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب اجرای استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب اجرای استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اجرای استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,500تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت تحول

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت تحول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت تحول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب مدیریت دولتی نوین

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت دولتی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت دولتی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


86,000تومان

کتاب هنر اوج گیری

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب هنر اوج گیری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر اوج گیری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

کتاب جاری سازی استراتژی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب جاری سازی استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاری سازی استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


72,000تومان

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی اقیانوس آبی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,000تومان

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


109,000تومان

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب جاری سازی استراتژی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب جاری سازی استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاری سازی استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


72,000تومان

کتاب استراتژی خوب استراتژی بد

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب استراتژی خوب استراتژی بد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی خوب استراتژی بد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


63,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,000تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردهای امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


139,000تومان


درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

برچسب های مرتبط با این کتاب: درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول), عباس محمدی, نیاز دانش, کتاب ایده پرداز