صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)


خرید درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم) ، پروین طحان ، نیاز دانش

  • خرید درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم) ، پروین طحان   ، نیاز دانش

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب: درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم) 

مولف: پروین طحان

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب نقشه استراتژی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب نقشه استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نقشه استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


76,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مبانی مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


70,000تومان

کتاب اجرای استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب اجرای استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اجرای استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,500تومان

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت تحول

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت تحول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت تحول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب مدیریت دولتی نوین

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت دولتی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت دولتی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


86,000تومان

کتاب هنر اوج گیری

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب هنر اوج گیری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر اوج گیری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی اقیانوس آبی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


62,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


87,000تومان

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


109,000تومان

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دستنامه مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب تفکر استراتژِک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب تفکر استراتژِک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تفکر استراتژِک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


68,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب جاری سازی استراتژی

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب جاری سازی استراتژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جاری سازی استراتژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


72,000تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان


درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

برچسب های مرتبط با این کتاب: درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم), پروین طحان, نیاز دانش, کتاب ایده پرداز