خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

انتشارات سازمان حسابرسی


مقایسه محصولات (0) سازمان حسابرسی


استانداردهای حسابداری

سازمان حسابرسی

استانداردهای حسابداری

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استانداردهای حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب استانداردهای حسابداری کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ..

22,000تومان

اصول حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

اصول حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابداری جلد1 مولف مصطفی علیمدد نظام الدین ملک آرایی ..

9,000تومان

اصول حسابرسی جلد1

سازمان حسابرسی

اصول حسابرسی جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابرسی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابرسی جلد1 مترجم عباس ارباب سلیمانی محمود نفری ..

12,000تومان

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

سازمان حسابرسی

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ..

15,000تومان

تئوری حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

تئوری حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری حسابداری جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تئوری حسابداری جلد1 مولف رضا شباهنگ ..

9,000تومان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

سازمان حسابرسی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مولف فضل اله اکبری ..

8,500تومان

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد1

سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد1 مترجم فرشید نویسی رضا نظری احمد حسینی عزیز عالی ور ..

11,000تومان

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد2

سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد2

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد2 مترجم فرشید نویسی رضا نظری احمد حسینی عزیز عالی ور ..

10,000تومان

حسابداری میانه1 بزرگ اصل

سازمان حسابرسی

حسابداری میانه1 بزرگ اصل

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه1 بزرگ اصل بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری میانه1 بزرگ اصل مولف موسی بزرگ اصل ..

7,000تومان

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی

سازمان حسابرسی

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

تحولات پیاپی و پیشرفتهای سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است. اطل..

4,000تومان

مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد1 مولف مصطفی علی مدد نظام الدین ملک آرایی ..

13,000تومان

مدیریت مالی جلد1

سازمان حسابرسی

مدیریت مالی جلد1

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت مالی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مدیریت مالی جلد1 مولف رضا شباهنگ ..

10,000تومان

کتاب کاربرد اکسل در حسابرسی

سازمان حسابرسی

کتاب کاربرد اکسل در حسابرسی

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد اکسل در حسابرسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

یکی از سیاستهای مهم سازمان حسابرسی در جهت اعتلای حرفه، تهیه کتب آموزشی با تأکید بر کیفیت مطالب و کاربردی بودن آن در حوزه های حسابداری و حسابرسی است. کتابهایی که تاکنون بر اساس این سیاست تهیه شده است ب..

8,000تومان

اصول حسابرسی جلد2ارباب سلیمانی

سازمان حسابرسی

اصول حسابرسی جلد2ارباب سلیمانی

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابرسی جلد2ارباب سلیمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابرسی جلد2ارباب سلیمانیمترجم عباس ارباب سلیمانی..

13,000تومان

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد3

سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد3

سازمان حسابرسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد3 مولف عزیز عالی ور رضا شباهنگ..

6,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

سازمان حسابرسی ، انتشارات سازمان حسابرسی ، نشر سازمان حسابرسی ، کتاب های سازمان حسابرسی