صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات سمت


مقایسه محصولات (0) سمت


 انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی   مولف محمد حسین کشاورز ..

15,000تومان

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت(1)

سمت

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت(1)

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت(1)  مولف پژوهشگاه حوضه و دانشگاه ..

8,500تومان

آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

سمت

آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  مولف رحمت الله صدیق سروستانی ..

4,200تومان

آسیب شناسی حدیث

سمت

آسیب شناسی حدیث

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آسیب شناسی حدیث بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آسیب شناسی حدیث  مولف عبدالهادی مسعودی ..

7,500تومان

آشنایی با علوم اسلامی کلام فلسفه و عرفان

سمت

آشنایی با علوم اسلامی کلام فلسفه و عرفان

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی با علوم اسلامی کلام فلسفه و عرفان بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی با علوم اسلامی کلام فلسفه و عرفان  مولف رضا برنجکار  ..

9,000تومان

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

سمت

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  مولف هادي مراد پيری مجتبی شربتی ..

10,500تومان

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

سمت

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش  مولف جی اف نار مترجم فریدون بازرگان دیلمقانی ..

3,500تومان

آشنایی با نهج البلاغه

سمت

آشنایی با نهج البلاغه

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی با نهج البلاغه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی با نهج البلاغه  مولف حمیدرضا شیخی  ..

6,500تومان

آشنایی با کتب رجالی شیعه

سمت

آشنایی با کتب رجالی شیعه

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آشنایی با کتب رجالی شیعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آشنایی با کتب رجالی شیعه   مولف محمد کاظم رحمان ستایش ..

8,500تومان

آمادگی جسمانی

سمت

آمادگی جسمانی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمادگی جسمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آمادگی جسمانی  مولف عباسعلی گائینی حمید رجبی ..

11,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد   1 ..

9,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

سمت

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2   مولف عادل آذر منصور مومنی ..

13,000تومان

آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم

سمت

آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم   مولف جارویس  مترجم غلامعلی سرمد ..

11,500تومان

آموزش تفکر انتقادی

سمت

آموزش تفکر انتقادی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش تفکر انتقادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش تفکر انتقادی  مولف چت مایرز  مترجم  خدایار ابیلی ..

4,500تومان

آموزش صرف عربی

سمت

آموزش صرف عربی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش صرف عربی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش صرف عربی  مولف عبدالهادی فقهی زاده  ..

18,500تومان

آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم

سمت

آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم  مولف جوی ای پالمر  مترجم علی محمد خورشید دوست ..

12,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 728 (46 صفحه)

سمت ، انتشارات سمت ، نشر سمت ، کتاب های سمت