صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات سمت


مقایسه محصولات (0) سمت


 انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی   مولف محمد حسین کشاورز ..

15,000تومان

آموزش تفکر انتقادی

سمت

آموزش تفکر انتقادی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش تفکر انتقادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش تفکر انتقادی  مولف چت مایرز  مترجم  خدایار ابیلی ..

4,500تومان

آموزش صرف عربی

سمت

آموزش صرف عربی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش صرف عربی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش صرف عربی  مولف عبدالهادی فقهی زاده  ..

18,500تومان

آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم

سمت

آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم  مولف جوی ای پالمر  مترجم علی محمد خورشید دوست ..

12,000تومان

آموزش هنر در دبستان

سمت

آموزش هنر در دبستان

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش هنر در دبستان بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش هنر در دبستان  مولف هلن دالوندی ..

9,000تومان

آموزش و پرورش ابتدایی راهنمای تحصیلی و متوسطه

سمت

آموزش و پرورش ابتدایی راهنمای تحصیلی و متوسطه

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش و پرورش ابتدایی راهنمای تحصیلی و متوسطه بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش و پرورش ابتدایی راهنمای تحصیلی و متوسطه  مولف احمد صافی  ..

8,000تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

سمت

آموزش و پرورش تطبیقی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش و پرورش تطبیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  مولف احمد آقازاده ..

8,500تومان

آموزش و پرورش تطبیقی مبانی اصول و روشها

سمت

آموزش و پرورش تطبیقی مبانی اصول و روشها

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش و پرورش تطبیقی مبانی اصول و روشها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آموزش و پرورش تطبیقی مبانی اصول و روشها  مولف بهرام محسن پور ..

9,000تومان

آیات الاحکام

سمت

آیات الاحکام

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آیات الاحکام بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آیات الاحکام  مولف کاظم مدیر شانه چی ..

12,000تومان

آیات بلاغت و اعجاز قرآن

سمت

آیات بلاغت و اعجاز قرآن

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آیات بلاغت و اعجاز قرآن بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آیات بلاغت و اعجاز قرآن  مولف یدالله نصیریان  ..

4,500تومان

آیین دادرسی کیفری(1)

سمت

آیین دادرسی کیفری(1)

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آیین دادرسی کیفری(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آیین دادرسی کیفری(1)   مولف:محمد آشوری ..

11,000تومان

آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)

سمت

آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)   مولف:محمد آشوری ..

4,300تومان

ابزار هایی برای موفقیت در تدریس آنلاین

سمت

ابزار هایی برای موفقیت در تدریس آنلاین

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ابزار هایی برای موفقیت در تدریس آنلاین بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ابزار هایی برای موفقیت در تدریس آنلاین  مولف لیزا داولی  مترجم مریم جابر ..

9,000تومان

اتحادیه اروپایی

سمت

اتحادیه اروپایی

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اتحادیه اروپایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اتحادیه اروپایی  مولف سعید خالو زاده   ..

10,500تومان

اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم)

سمت

اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم)

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم)  مولف: پریرخ دادستان ..

8,000تومان

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

سمت

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

سمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها  مولف محمد مقیمی  ..

12,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 760 (48 صفحه)

سمت ، انتشارات سمت ، نشر سمت ، کتاب های سمت