صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

علوم پایه

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


 کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کنترل کیفیت آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

آمار و احتمال مقدماتی

آمار و احتمال مقدماتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمال مقدماتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

آمار کاربردی جلد2

آمار کاربردی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار کاربردی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

استانداردهای فنی و ابعاد حقوق رایانش ابری در ایران

استانداردهای فنی و ابعاد حقوق رایانش ابری در ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استانداردهای فنی و ابعاد حقوق رایانش ابری در ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

الکترودینامیک کلاسیک

الکترودینامیک کلاسیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الکترودینامیک کلاسیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

تحلیل آماری

تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

ترمودینامیک و مکانیک آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ترمودینامیک و مکانیک آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما(شاره ها و نوسان)جلد اول

تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما(شاره ها و نوسان)جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما(شاره ها و نوسان)جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل مکانیک کوانتمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 108 (7 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی