صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

ریاضیات و آمار

مقایسه محصولات (0)


 کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کنترل کیفیت آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

آمار و احتمال مقدماتی

آمار و احتمال مقدماتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمال مقدماتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

آمار و احتمال مقدمه ای بر شبیه سازی

آمار و احتمال مقدمه ای بر شبیه سازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمال مقدمه ای بر شبیه سازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

آمار و احتمالات

آمار و احتمالات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمالات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

آمار و احتمالات مقطع کاردانی

آمار و احتمالات مقطع کاردانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمالات مقطع کاردانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمالات مهندسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

آمار و احتمالات کاربردی

آمار و احتمالات کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و احتمالات کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت1و2

آمار و کاربرد آن در مدیریت1و2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت1و2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

آمار کاربردی جلد2

آمار کاربردی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار کاربردی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2

احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 120 (8 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی