صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

شیمی

مقایسه محصولات (0)


 شیمی آلی پیشرفته

شیمی آلی پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره شیمی آلی پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,500تومان

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


31,000تومان

اصول شیمی آلی فلزی

اصول شیمی آلی فلزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول شیمی آلی فلزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

اصول طراحی,ساخت,نصب و راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی

اصول طراحی,ساخت,نصب و راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول طراحی,ساخت,نصب و راه اندازی واحدهای نیمه صنعتی در مهندسی شیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

بیو شیمی معدنی

بیو شیمی معدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بیو شیمی معدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه جلد3

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه جلد3

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه جلد3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد1

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه2

تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی

تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,900تومان

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

تکمیل کالای نساجیI

تکمیل کالای نساجیI

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تکمیل کالای نساجیI بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,500تومان

تکمیل کالای نساجیII

تکمیل کالای نساجیII

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تکمیل کالای نساجیII بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

تکنیکهای چاپ در شیمی نساجی

تکنیکهای چاپ در شیمی نساجی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تکنیکهای چاپ در شیمی نساجی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 95 (6 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی