صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

علوم پایه

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


کتاب فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

کتاب فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب فیزیک الکتریسیته و مغناطیس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

کتاب مبانی بیوفیزیک بیوفیزیک پروتئین ها, اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی

کتاب مبانی بیوفیزیک بیوفیزیک پروتئین ها, اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی بیوفیزیک بیوفیزیک پروتئین ها, اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین)

کتاب مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

کتاب متغیر های مختلط

کتاب متغیر های مختلط

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب متغیر های مختلط بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

کتاب متون تخصصی زیست شناسی گنجینه طلایی

کتاب متون تخصصی زیست شناسی گنجینه طلایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب متون تخصصی زیست شناسی گنجینه طلایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب مدیریت ایمن پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی

کتاب مدیریت ایمن پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت ایمن پسماندهای مراکز بهداشتی - درمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد هفتم, اکولوژی

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد هفتم, اکولوژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد هفتم, اکولوژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد چهارم:مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد چهارم:مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد چهارم:مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع زیستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد دوم-سلول

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد دوم-سلول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مرجع بیولوژی کمپبل: جلد دوم-سلول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها

کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب مقدمه ای بر شبیه سازی مسائل کلاسیک با استفاده از نرم افزار LS DYNA

کتاب مقدمه ای بر شبیه سازی مسائل کلاسیک با استفاده از نرم افزار LS DYNA

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر شبیه سازی مسائل کلاسیک با استفاده از نرم افزار LS DYNA بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب مهندسی بیوشیمی

کتاب مهندسی بیوشیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مهندسی بیوشیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

کتاب مهندسی پلاستیک

کتاب مهندسی پلاستیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مهندسی پلاستیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب میانگین پذیری و فشرده سازی نیم گروه ها

کتاب میانگین پذیری و فشرده سازی نیم گروه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب میانگین پذیری و فشرده سازی نیم گروه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

کتاب میکروب شناسی عمومی

کتاب میکروب شناسی عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب میکروب شناسی عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

نمایش 81 تا 96 از 106 (7 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی