صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مهندسی شیمی

مقایسه محصولات (0)


تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل شیمی فیزیک ترمودینامیک ایرا لواین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

عملیات واحد(جلد دوم)عملیات انتقال جرم

عملیات واحد(جلد دوم)عملیات انتقال جرم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره عملیات واحد(جلد دوم)عملیات انتقال جرم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب استخدامی شیمی

کتاب استخدامی شیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی شیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات

کتاب اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب اندازه گیری های کمی با روش های تجزیه کلاسیک در آزمایشگاه

کتاب اندازه گیری های کمی با روش های تجزیه کلاسیک در آزمایشگاه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اندازه گیری های کمی با روش های تجزیه کلاسیک در آزمایشگاه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب تحلیل اجزاء محدود تئوری و کاربرد در ABAQUS

کتاب تحلیل اجزاء محدود تئوری و کاربرد در ABAQUS

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل اجزاء محدود تئوری و کاربرد در ABAQUS بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب ترکیبات متخلخل

کتاب ترکیبات متخلخل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ترکیبات متخلخل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب روش های دستگاهی در الکتروشیمی

کتاب روش های دستگاهی در الکتروشیمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب روش های دستگاهی در الکتروشیمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب شبیه سازی جریان و انتقال حرارت OpenFOAM 3.x

کتاب شبیه سازی جریان و انتقال حرارت OpenFOAM 3.x

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شبیه سازی جریان و انتقال حرارت OpenFOAM 3.x بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمایی با FLUNT GAMBIT با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی

کتاب شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمایی با FLUNT GAMBIT با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمایی با FLUNT GAMBIT با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب شیمی کوانتومی جلد دوم

کتاب شیمی کوانتومی جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شیمی کوانتومی جلد دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب مبانی و کاربردهای شیمی محاسباتی همراه با آموزش نرم افزارهای Gaussian - GaussView - HyperChem- AIM

کتاب مبانی و کاربردهای شیمی محاسباتی همراه با آموزش نرم افزارهای Gaussian - GaussView - HyperChem- AIM

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی و کاربردهای شیمی محاسباتی همراه با آموزش نرم افزارهای Gaussian - GaussView - HyperChem- AIM بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

کتاب مبدل های حرارتی پوسته - لوله طراحی انتخاب و ساخت

کتاب مبدل های حرارتی پوسته - لوله طراحی انتخاب و ساخت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبدل های حرارتی پوسته - لوله طراحی انتخاب و ساخت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها

کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مروری بر روش شناسایی ترکیبهای آلی با 110 تمرین و روش حل آنها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 25 (2 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی