صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

فنی و مهندسی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


تشریح کامل مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان

تشریح کامل مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل پردازش سیگنال گسسته در زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

تولید برق در نیروگاهها

تولید برق در نیروگاهها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تولید برق در نیروگاهها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

تکنولوژی انتقال قدرت

تکنولوژی انتقال قدرت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تکنولوژی انتقال قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

جداول پروفیلهای اشتال

جداول پروفیلهای اشتال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جداول پروفیلهای اشتال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

حل المسائل مهندسی مایکروویو

حل المسائل مهندسی مایکروویو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حل المسائل مهندسی مایکروویو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,900تومان

حل تشریحی مدارهای الکتریکی I

حل تشریحی مدارهای الکتریکی I

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حل تشریحی مدارهای الکتریکی I بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال

خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خطوط انتقال مخابراتی جلد1 خطوط غیرفعال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

خوردگی و روشهای کنترل آن

خوردگی و روشهای کنترل آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خوردگی و روشهای کنترل آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

دینامیک

دینامیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره دینامیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

راهنمای اصول ترمودینامیک2

راهنمای اصول ترمودینامیک2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره راهنمای اصول ترمودینامیک2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,900تومان

رسم فنی و نقشه کشی صنعتی1

رسم فنی و نقشه کشی صنعتی1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رسم فنی و نقشه کشی صنعتی1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

رهیافت حل مسئله در سیگنال ها وسیستم ها

رهیافت حل مسئله در سیگنال ها وسیستم ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رهیافت حل مسئله در سیگنال ها وسیستم ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

رهیافت سیستم های کنترل

رهیافت سیستم های کنترل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رهیافت سیستم های کنترل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,500تومان

رهیافت مسئله در سیگنالها و سیستمها

رهیافت مسئله در سیگنالها و سیستمها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رهیافت مسئله در سیگنالها و سیستمها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

روباتیک(چگونه روبات بسازیم)

روباتیک(چگونه روبات بسازیم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روباتیک(چگونه روبات بسازیم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

نمایش 65 تا 80 از 330 (21 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی