صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

فنی و مهندسی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


400,000تومان

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

سازه های پارچه ای کششی

سازه های پارچه ای کششی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه های پارچه ای کششی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

سيگنال ها و سيستم ها

سيگنال ها و سيستم ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سيگنال ها و سيستم ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

سیستم های کنترل بهینه

سیستم های کنترل بهینه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیستم های کنترل بهینه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

سیستمهای مخابراتی

سیستمهای مخابراتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیستمهای مخابراتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طراحی اجزائ ماشین

طراحی اجزائ ماشین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی اجزائ ماشین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ

طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی مدارهای مجتمع COMS آنالوگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی مفهومی ساختمان های بلند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

علم ترمودینامیک:رهیافتی در مهندسی جلد1

علم ترمودینامیک:رهیافتی در مهندسی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره علم ترمودینامیک:رهیافتی در مهندسی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,500تومان

كتاب طراحی دیجیتال موريس مانو

كتاب طراحی دیجیتال موريس مانو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره كتاب طراحی دیجیتال موريس مانو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

نمایش 81 تا 96 از 330 (21 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی