صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

فنی و مهندسی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


كتاب مکانیک سازه های مرکب

كتاب مکانیک سازه های مرکب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره كتاب مکانیک سازه های مرکب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

ماشین کاری با PowerMILL بر اساس تمرین های کاربردی

ماشین کاری با PowerMILL بر اساس تمرین های کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ماشین کاری با PowerMILL بر اساس تمرین های کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,500تومان

ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ماشینهای الکتریکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

ماشینهای الکتریکی تئوری,عملکرد و کاربردها

ماشینهای الکتریکی تئوری,عملکرد و کاربردها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ماشینهای الکتریکی تئوری,عملکرد و کاربردها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,000تومان

ماشینهای الکتریکی مخصوص

ماشینهای الکتریکی مخصوص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ماشینهای الکتریکی مخصوص بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,500تومان

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,500تومان

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی اقتصادی سیستم قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

مبانی الکترونیک جلد2

مبانی الکترونیک جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی الکترونیک جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,500تومان

مبانی ترمودینامیک

مبانی ترمودینامیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی ترمودینامیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

مبانی سازه برای معماران

مبانی سازه برای معماران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی سازه برای معماران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

مبانی طراحی ساختمان های بلند

مبانی طراحی ساختمان های بلند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی طراحی ساختمان های بلند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک2

مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

مبانی ماشینهای الکتریکی

مبانی ماشینهای الکتریکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی ماشینهای الکتریکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

مبانی ماشینهای الکتریکی

مبانی ماشینهای الکتریکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی ماشینهای الکتریکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

مبانی مهندسی برق

مبانی مهندسی برق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مهندسی برق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


98,000تومان

نمایش 97 تا 112 از 330 (21 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی