صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


 اصول سرپرستی مهتاب محمدی

اصول سرپرستی مهتاب محمدی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی مهتاب محمدی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

 کتاب مدیریت مالی جلد 2

کتاب مدیریت مالی جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت مالی جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

50 روش برای ورشکسته شدن

50 روش برای ورشکسته شدن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 50 روش برای ورشکسته شدن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

53 اصل استخدام بهترین ها

53 اصل استخدام بهترین ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل استخدام بهترین ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,800تومان

53 اصل مدیریت انسانها

53 اصل مدیریت انسانها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل مدیریت انسانها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,800تومان

53 اصل مذاکره

53 اصل مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل مذاکره بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,800تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اخلاق در مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,200تومان

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی)

اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی اقتصادی طرحها(اقتصاد مهندسی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

ارزیابی کار و زمان

ارزیابی کار و زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی کار و زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 855 (54 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی