صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان

ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

استراتژی بازار یابی سبز

استراتژی بازار یابی سبز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی بازار یابی سبز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

استقرار مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استقرار مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اصول بازار یابی و خدمات

اصول بازار یابی و خدمات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازار یابی و خدمات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

اصول بازاریابی جلد1

اصول بازاریابی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازاریابی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول بازاریابی جلد2

اصول بازاریابی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازاریابی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه

اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول تهیه و تنظیم وکنترل بودجه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مدیریت آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

اصول هفت گانه یک رهبر

اصول هفت گانه یک رهبر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول هفت گانه یک رهبر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

نمایش 17 تا 32 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی