صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مدیریت آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

اصول هفت گانه یک رهبر

اصول هفت گانه یک رهبر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول هفت گانه یک رهبر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی

اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

اطلس برند

اطلس برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اطلس برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

اقتصاد بین الملل (1)

اقتصاد بین الملل (1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد بین الملل (1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,100تومان

اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم)

اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

اقتصاد مالی(جلد دوم)

اقتصاد مالی(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مالی(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

اقتصاد منابع تجدید شونده

اقتصاد منابع تجدید شونده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد منابع تجدید شونده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

اقتصاد و صنعت بانکداری ایران

اقتصاد و صنعت بانکداری ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد و صنعت بانکداری ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

نمایش 17 تا 32 از 920 (58 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی