صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی

اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی سازمان,مدیریت و سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

اطلس برند

اطلس برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اطلس برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

اقتصاد بین الملل (1)

اقتصاد بین الملل (1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد بین الملل (1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,100تومان

اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها)

اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد ریاضی(روشها و کاربردها) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,200تومان

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد سنجی داده های تابلویی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

اقتصاد مالی(جلد دوم)

اقتصاد مالی(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مالی(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

اقتصاد منابع تجدید شونده

اقتصاد منابع تجدید شونده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد منابع تجدید شونده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

اقتصاد و صنعت بانکداری ایران

اقتصاد و صنعت بانکداری ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد و صنعت بانکداری ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

اقتصادخرد

اقتصادخرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

اقتصادخرد(1)

اقتصادخرد(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

اقتصادخرد(2)تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی

اقتصادخرد(2)تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد(2)تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

نمایش 33 تا 48 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی