صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


اقتصادمالی(جلد اول)

اقتصادمالی(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادمالی(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

اقصاد بخش عمومی(1)

اقصاد بخش عمومی(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقصاد بخش عمومی(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

الگو های تصمیم گیری کار آفرینان روشها چارچوبها و نقشه ها ی ذهنی رویکرد کیفی

الگو های تصمیم گیری کار آفرینان روشها چارچوبها و نقشه ها ی ذهنی رویکرد کیفی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الگو های تصمیم گیری کار آفرینان روشها چارچوبها و نقشه ها ی ذهنی رویکرد کیفی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

امور مالی بین الملل

امور مالی بین الملل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره امور مالی بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

امور مالی بین المللی

امور مالی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره امور مالی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

انگلیسی برا دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

انگلیسی برا دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برا دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد

انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

انگلیسی برای رشته مدریت صنعتی

انگلیسی برای رشته مدریت صنعتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای رشته مدریت صنعتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اینکوترمز 2010 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

باز آفرینی شما

باز آفرینی شما

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره باز آفرینی شما بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

بازار یابی اینترنی به زبان ساده

بازار یابی اینترنی به زبان ساده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازار یابی اینترنی به زبان ساده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازارها و نهادهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

نمایش 49 تا 64 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی