صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


بازارهای پولی و مالی بین المللی

بازارهای پولی و مالی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازارهای پولی و مالی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین الملل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

بازاریابی جهانی

بازاریابی جهانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی جهانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


74,000تومان

بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت

بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بانکداری الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


130,000تومان

برنامه ریزی اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برنامه ریزی اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در ساختمان)

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در ساختمان)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در ساختمان) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

برگزیده های نظریه سازمان و مدیریت

برگزیده های نظریه سازمان و مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برگزیده های نظریه سازمان و مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

بهروری و تجزیه و تحلیل ان در سازمان ها

بهروری و تجزیه و تحلیل ان در سازمان ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بهروری و تجزیه و تحلیل ان در سازمان ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

بودجه ریزی نوین در ایران(اصول مراحل و روشها)

بودجه ریزی نوین در ایران(اصول مراحل و روشها)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بودجه ریزی نوین در ایران(اصول مراحل و روشها) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

تئوری سازمان

تئوری سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری های مدیریت پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

تئوری و طراحی سازمان

تئوری و طراحی سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری و طراحی سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

تئوریهای مدیریت پیشرفته

تئوریهای مدیریت پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوریهای مدیریت پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,500تومان

نمایش 65 تا 80 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی