صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


کتب تحقیقت بازاریابی کاربردی

کتب تحقیقت بازاریابی کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتب تحقیقت بازاریابی کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم)

اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد سنجی(1)تک معادلات با فروض کلاسیک(جزئ دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,500تومان

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع)

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

تئوری و مسایل اقتصاد خرد

تئوری و مسایل اقتصاد خرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری و مسایل اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

تحولات اقتصادی ایران(1)

تحولات اقتصادی ایران(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحولات اقتصادی ایران(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت رفتار سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

مبانی مدیریت مالی جلد1

مبانی مدیریت مالی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت مالی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت تولید و عملیات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت راهبردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان

مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


2,500تومان

مقدمات مدیریت آموزشی

مقدمات مدیریت آموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مقدمات مدیریت آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

پویایی شناسی کسب وکار(جلد اول)

پویایی شناسی کسب وکار(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره پویایی شناسی کسب وکار(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,500تومان

نمایش 833 تا 846 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی