صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی

کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

کتاب کاری را شروع کنید که ارزنده باشد

کتاب کاری را شروع کنید که ارزنده باشد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاری را شروع کنید که ارزنده باشد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب کسب و کار اجتماعی

کتاب کسب و کار اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کسب و کار اجتماعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب کسب و کار از دیدگاه اسلام

کتاب کسب و کار از دیدگاه اسلام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کسب و کار از دیدگاه اسلام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان

کتاب کسب و کار فین تک

کتاب کسب و کار فین تک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کسب و کار فین تک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


80,000تومان

کتاب کشف شمال حقیقی

کتاب کشف شمال حقیقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کشف شمال حقیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


84,000تومان

کتاب کفش باز

کتاب کفش باز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کفش باز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,000تومان

کتاب کلاس درسی با پیتر دراکر

کتاب کلاس درسی با پیتر دراکر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کلاس درسی با پیتر دراکر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب کنترل سیلاب

کتاب کنترل سیلاب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل سیلاب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل پروژه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل پروژه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل پروژه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

کتاب کوچینگ زندگی

کتاب کوچینگ زندگی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کوچینگ زندگی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


61,000تومان

کتاب کپسول مذاکره فنون مذاکره کنندگان حرفه ای

کتاب کپسول مذاکره فنون مذاکره کنندگان حرفه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کپسول مذاکره فنون مذاکره کنندگان حرفه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

کتاب کیمیا گری در فروش

کتاب کیمیا گری در فروش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کیمیا گری در فروش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

نمایش 913 تا 928 از 941 (59 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی