صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تجارت الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

تجارت بین الملل

تجارت بین الملل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تجارت بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,600تومان

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحقیق در عملیات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,800تومان

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحقیق در عملیات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

تحقیقات بازاریابی نگرش کاربردی

تحقیقات بازاریابی نگرش کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحقیقات بازاریابی نگرش کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,500تومان

تحلیل اقتصادی آموزش

تحلیل اقتصادی آموزش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل اقتصادی آموزش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,500تومان

تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

تحولات اقتصادی ایران(2)

تحولات اقتصادی ایران(2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحولات اقتصادی ایران(2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

تصمیم گیری با معیار چندگانه

تصمیم گیری با معیار چندگانه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تصمیم گیری با معیار چندگانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی

تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

تفکر سیستمی دانش و کنش در علم مدیریت

تفکر سیستمی دانش و کنش در علم مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تفکر سیستمی دانش و کنش در علم مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

تفکر طراحان برند

تفکر طراحان برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تفکر طراحان برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی

توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه اقتصادی:مفاهیم مبانی نظری نهاد گرایی و روش شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند

توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه مهارتهای مدیران مواردی که مدیران بزرگ میدانند و به آن عمل میکنند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


290,000تومان

نمایش 81 تا 96 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی