صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

سیاستهای پولی و مالی

سیاستهای پولی و مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیاستهای پولی و مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

صنعت لیزینگ در ایران و جهان

صنعت لیزینگ در ایران و جهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره صنعت لیزینگ در ایران و جهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی

ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی هویت برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,800تومان

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

فرد گرایی و نظم اقتصادی

فرد گرایی و نظم اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فرد گرایی و نظم اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,900تومان

فنون مذاکره

فنون مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فنون مذاکره بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,600تومان

مباحثی از مدیریت اسلامی

مباحثی از مدیریت اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباحثی از مدیریت اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


1,100تومان

مباني تئوري و طراحي سازمان

مباني تئوري و طراحي سازمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباني تئوري و طراحي سازمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

مباني رفتار سازماني

مباني رفتار سازماني

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباني رفتار سازماني بر روی لینک فوق کلیک نمایید


49,000تومان

مبانی بازارها و نهادهای مالی

مبانی بازارها و نهادهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی بازارها و نهادهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

مبانی خط مشی گذاری عمومی

مبانی خط مشی گذاری عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی خط مشی گذاری عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی سازمان و مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

مبانی سازمان و مدیریت رویکرد اقتضایی

مبانی سازمان و مدیریت رویکرد اقتضایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی سازمان و مدیریت رویکرد اقتضایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

نمایش 97 تا 112 از 920 (58 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی