صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


توسعه پایدار

توسعه پایدار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توسعه پایدار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

تیم سازی در قرن بیست و یکم

تیم سازی در قرن بیست و یکم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تیم سازی در قرن بیست و یکم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,500تومان

جهانگردی در چشم انداز جامع

جهانگردی در چشم انداز جامع

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جهانگردی در چشم انداز جامع بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,600تومان

جهانی شدن و اصلاحات اموزشی

جهانی شدن و اصلاحات اموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جهانی شدن و اصلاحات اموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


1,500تومان

حقوق تجارت(ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی)

حقوق تجارت(ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حقوق تجارت(ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

داستانهایی برای مدیران

داستانهایی برای مدیران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره داستانهایی برای مدیران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


2,200تومان

در ستایش دانایی

در ستایش دانایی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره در ستایش دانایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

درآمدی بر اقتصاد اسلامی

درآمدی بر اقتصاد اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر اقتصاد اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت استراتژیک(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

درآمدی بر مدیریت بازار مدل سازی مشتری در مدیریت درآمد

درآمدی بر مدیریت بازار مدل سازی مشتری در مدیریت درآمد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت بازار مدل سازی مشتری در مدیریت درآمد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

درآمدی بر مدیریت پروژه

درآمدی بر مدیریت پروژه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر مدیریت پروژه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

رازهای موفقیت برند

رازهای موفقیت برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رازهای موفقیت برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

راهنمای زبان تخصصی(2)مدیریت/ثمربخش

راهنمای زبان تخصصی(2)مدیریت/ثمربخش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره راهنمای زبان تخصصی(2)مدیریت/ثمربخش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رفتار سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

نمایش 97 تا 112 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی