صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رفتار سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

رفتار سازمانی(جلد اول)

رفتار سازمانی(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رفتار سازمانی(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

رفتار سازمانی(جلد دوم)

رفتار سازمانی(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رفتار سازمانی(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رفتار مصرف کننده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

رمز گشایی فرآیندهای خرید و فروش

رمز گشایی فرآیندهای خرید و فروش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رمز گشایی فرآیندهای خرید و فروش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,800تومان

روانشناسی سیاسی

روانشناسی سیاسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی سیاسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

روش تحقیق

روش تحقیق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش تحقیق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

روش های تولید و عملیات در کلاس جهانی

روش های تولید و عملیات در کلاس جهانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش های تولید و عملیات در کلاس جهانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

روش پژوهش وارایه

روش پژوهش وارایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش پژوهش وارایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

رویکرد های پیشرفته در بودجه ریزی دولت

رویکرد های پیشرفته در بودجه ریزی دولت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره رویکرد های پیشرفته در بودجه ریزی دولت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

زبان تخصصی رشته امور اداری و دفتری

زبان تخصصی رشته امور اداری و دفتری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی رشته امور اداری و دفتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

زبان تخصصی(2)ثمربخش

زبان تخصصی(2)ثمربخش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان تخصصی(2)ثمربخش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,000تومان

سازمان دهی و طراحی ساختار

سازمان دهی و طراحی ساختار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازمان دهی و طراحی ساختار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

سازمان ساختار فرایند و رهاورد ها

سازمان ساختار فرایند و رهاورد ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازمان ساختار فرایند و رهاورد ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,400تومان

نمایش 113 تا 128 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی