صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


مدیریت بازاریابی(جلد اول)

مدیریت بازاریابی(جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت بازاریابی(جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

مدیریت بازاریابی(جلد دوم)

مدیریت بازاریابی(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت بازاریابی(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

مدیریت تطبیقی

مدیریت تطبیقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت تطبیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,400تومان

مدیریت تعارض و مذاکره

مدیریت تعارض و مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت تعارض و مذاکره بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت تکنولوژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

مدیریت خرید و اصول انبارداری

مدیریت خرید و اصول انبارداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت خرید و اصول انبارداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت خرید و سفارشات خارجی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

مدیریت دانش

مدیریت دانش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت دانش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

مدیریت دانش فرایند خلق تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها

مدیریت دانش فرایند خلق تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت دانش فرایند خلق تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

مدیریت دانش کاربردی

مدیریت دانش کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت دانش کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,500تومان

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت رفتار سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,300تومان

مدیریت رفتار سازمانی جوادین

مدیریت رفتار سازمانی جوادین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت رفتار سازمانی جوادین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت زنجیره تامین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

نمایش 129 تا 144 از 920 (58 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی