صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


سازمانها سیستم های عقلائی طبیعی و باز

سازمانها سیستم های عقلائی طبیعی و باز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازمانها سیستم های عقلائی طبیعی و باز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

سازمانهای پولی مالی بین المللی

سازمانهای پولی مالی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازمانهای پولی مالی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

سیاستهای پولی و مالی

سیاستهای پولی و مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیاستهای پولی و مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

سیستم اطلاعات مدیریت(مدل سازی اطلاعات)

سیستم اطلاعات مدیریت(مدل سازی اطلاعات)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سیستم اطلاعات مدیریت(مدل سازی اطلاعات) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,500تومان

صنعت لیزینگ در ایران و جهان

صنعت لیزینگ در ایران و جهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره صنعت لیزینگ در ایران و جهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی

ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ضد پولشویی در بنگاه های اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی هویت برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,800تومان

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

فرد گرایی و نظم اقتصادی

فرد گرایی و نظم اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فرد گرایی و نظم اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,900تومان

فنون مذاکره

فنون مذاکره

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره فنون مذاکره بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

مالی شرکتی پیشرفته(رویکردی کاربردی)

مالی شرکتی پیشرفته(رویکردی کاربردی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مالی شرکتی پیشرفته(رویکردی کاربردی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,600تومان

مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباحث ویژه مدیریت دولتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,500تومان

مباحثی از مدیریت اسلامی

مباحثی از مدیریت اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مباحثی از مدیریت اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


1,100تومان

نمایش 129 تا 144 از 846 (53 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی